WAAR LIGT U VAN WAKKER?

Uw job neemt een belangrijk deel van uw leven in beslag. Alles loopt niet altijd gesmeerd in uw tewerkstelling. Wat doet u dan?

Er is te veel controle op uw werkzaamheden. Uw verkoopleider werkt op uw zenuwen. De samenwerking met de binnendienst verloopt stroef. Binnenkort bent u aan een nieuwe firmawagen toe en hierover rijzen problemen. U verwacht uw ontslag. U wil zelf weg omdat de concurrentie lonkt.

Dit is slechts een grabbel uit de mogelijke scenario’s. En ja, u kan heel goed onderhandelen met klanten. Maar is dat ook zo wanneer u moet negotiëren over problemen in uw tewerkstelling?

Als verkoper bent u het best geplaatst om te weten dat kennis van zaken belangrijk is als u iets wil bereiken. Welnu, de nodige informatie om krachtdadig te gaan onderhandelen met uw werkgever/opdrachtgever kan u bij uw beroepsfederatie bekomen.

De juristen van de B.F.H. engageren zich om de jarenlange opgebouwde kennis te uwer beschikking te stellen.

Wat is uw engagement? Sluit u aan, blijf lid en vraag de informatie die u nodig hebt zodat u perfect ingelicht naar uw baas kan stappen om uw doel te bereiken.

Laat ons vooral weten waar u van wakker ligt (eyskens@bfh-fbr.be)! Dan kunnen we daarop inpikken en hebben uw collega’s er ook wat aan.

DOEN.

Advertentie