ALTIJD LUISTEREN BRENGT NIKS OP

Geloof het of niet en ja, ik sta er zelf nog elke dag versteld van, maar als een werkgever iets zegt, wordt dikwijls slaafs daarop ingegaan:

“Ik ga uw commissiesysteem omzetten naar een bonusplan” of

“U moet bepaalde klanten afgeven, want ik heb een andere verkoper aangeworven” of nog

“Uw collega is opgestapt, nu gaat u zijn regio bewerken” en tenslotte

“U moet een nieuw contract ondertekenen”.

Het zijn dikwijls de beste vertegenwoordigers die de dupe zijn. Zij zien in alles een uitdaging en zijn ook een beetje de mening toegedaan dat ze voor hun extra prestaties uiteindelijk wel zullen beloond worden. Niks is echter minder waar!

Laatst kreeg nog een vertegenwoordigster met een vlekkeloos parcours te horen dat ze promotie kreeg. Deze zou ingaan op 1 januari 2022. Het voorstel van loonsverhoging hieraan verbonden dateerde van in november 2021. Wat bleek? De indexatie van januari 2022 in het paritair comité n° 200 (3,58 %) werd als inbegrepen beschouwd zodat de vooropgestelde aanpassing drastisch werd beknot. Welke oplossing suggereerde de HR? Loyale mensen worden niet beloond, ga even elders werken en kom dan terug, dan kan u uw eisen stellen…

En waarom zou u een duidelijk commissiepercentage inruilen voor een bonus afhankelijk van objectieven die zowel van kwantitatieve als kwalitatieve aard kunnen zijn. Onnodig te benadrukken dat een kwalitatieve evaluatie aanleiding kan geven tot arbitraire beslissingen. Wat kwantitatieve doelstellingen betreft, is er dan weer het probleem dat u enkel op groei wordt beloond en dat systematisch meer groei bewerkstelligen onrealistisch is.

Dikwijls wordt alle heil verwacht van een nieuw aangeworven werknemer die zich niet eens moet bewijzen, maar al dadelijk een aantal klanten van een andere vertegenwoordiger aangeboden krijgt als cadeau. Die andere verkoper wordt dan voorgehouden dat hij met zijn ervaring een regio die het minder goed doet wel terug op de rails kan krijgen.

Denk maar niet dat u achteraf nog over een extra beloning kan onderhandelen als u al een extra regio aanvaard hebt. Uw onderhandelingspositie is sterk op het ogenblik dat u wordt verzocht om de klanten van een ex-collega te gaan bezoeken. U bent dit immers helemaal niet verplicht dus dadelijk boter bij de vis eisen, is absoluut wenselijk. Later gefrustreerd rondlopen omdat u dit niet deed, maar wel de extra werklast torst, is een spijtige zaak.

Tijdens uw tewerkstelling nieuwe documenten moeten ondertekenen, moet een belletje doen rinkelen. U werkt bv. sinds geruime tijd zonder geschreven arbeidsovereenkomst en nu plots wordt u een contract voorgeschoteld van ettelijke bladzijden met allerlei negatieve clausules. De boodschap is duidelijk: ga hier niet op in!

En als u twijfelt, contacteer dan uw beroepsfederatie. Drie juristen staan voor u klaar om samen met u elk voorstel te evalueren, desgevallend nog aan te passen of u te behoeden van misstappen.

Advertentie