DE B.F.H. IS ER TOCH OM CONFLICTEN OP TE LOSSEN

Een kandidaat-lid wou toch eerst eens vragen of we hem konden voorthelpen vooraleer hij zijn lidgeld zou betalen. Nu hij een conflict had met zijn baas moest de B.F.H. ervoor zorgen dat hij daar weg kon, maar uiteraard niet zonder vergoed te zijn voor al zijn verwezenlijkingen.

Wat bleek? Jarenlang had hij zich uitgesloofd, intussen werd zijn regio aangepast, had hij klanten moeten afstaan, had hij telkens een nieuw klantenbestand opgebouwd en nu was hij teneinde raad. In ruil voor de betaling van één lidgeld moest B.F.H. nu maar een mirakel realiseren, namelijk zijn werkgever ervan overtuigen hem af te danken met betaling van opzeggings-en uitwinningsvergoeding.

Wat schort er aan deze redenering? Sommige mensen menen dat een organisatie als de onze draait op conflictsituaties. Dit is geenszins het geval. Integendeel, omdat anderen jarenlang solidaire zijn, kunnen wij elke dag opnieuw proberen problemen te voorkomen. U moet er dus voor zorgen aangesloten te zijn op het ogenblik dat de situatie nog niet uit de hand gelopen is. Alleen dan kunnen we u adviseren en proberen uw zaak in goede banen te leiden. In het aangehaalde voorbeeld hadden we dus iets kunnen ondernemen op het moment dat betrokkene werd gevraagd een deel van zijn geografische sector af te staan.

Wat zegt u? Dat u niet kan of wil reageren wanneer u nog in dienst bent van een werkgever? Dat is niet gemakkelijk, maar geenszins onmogelijk. Integendeel, we merken elke dag dat onze leden die opkomen voor hun rechten en dit kunnen verantwoorden, hun werkgever op andere gedachten kunnen brengen.

Is het beter om te wachten tot het kalf verdronken is zoals in de voormelde situatie? Geenszins. Het brengt u niks op. U wordt gefrustreerd. Misschien raakt u wel in een burn-out. Uiteindelijk moet u alsnog naar ander werk uitkijken omdat u het niet meer ziet zitten. Maar zelfs dan kunnen we u begeleiden om het verlies te compenseren.

Ja maar, ik heb B.F.H. nu dringend nodig! Geen enkel probleem als u al aangesloten bent, wij zijn er voor u. Als u daarentegen nog lid moet worden, dan kan u niet verwachten dat we alles voor u laten vallen. Een antwoord op uw vragen kan u wel krijgen, maar voor juridische en al zeker gerechtelijke bijstand is er een wachttermijn van 6 maanden voorzien. We bestaan immers op basis van lidgelden van trouwe leden.

Boodschap: wacht niet tot u in de puree zit!

Advertentie