HOE GAAT HET MET UW FINANCIEEL WELZIJN?

Kan u nog maandelijks sparen?

Volgens een studie van Partena Professional zou 32 % van de Belgische bedienden niet maandelijks kunnen sparen n.a.v. de coronacrisis. 7% van de bedienden is helemaal niet in staat om tijdens het jaar te sparen: bij de oudere werknemers (50-60 jaar) gaat het om dubbel zoveel mensen in vergelijking met 18-34-jarigen.

Flexibel werken, telewerken, tijdelijke werkloosheid

Tijdens de coronacrisis stonden het lichamelijk welzijn (bv. geschikt meubilair voor telewerk) of mentaal welzijn (stress, eenzaamheid) dikwijls centraal. Maar financieel welzijn is ook een belangrijk onderdeel van het welzijn bij werknemers. Volgens de studie van Partena Professional werd bij meer dan 800 werknemers uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel het financieel welzijn in gevaar gebracht tijdens de crisis.

Is uw financieel welzijn een prioriteit van uw werkgever?

Als blijkt dat 20% van de uitgestelde uitgaven essentiële boodschappen (eten, drinken) betreft en een bezoek aan de tandarts (13%) of aan de dokter (11%), dan schort er toch iets essentieels aan het beloningssysteem.

Biedt een voorschot op het loon een oplossing?

Volgens Partena Professional zouden flexibele betalingsoplossingen, zoals een loonvoorschot, een sleutel kunnen zijn om het probleem in te dijken. Flexibiliteit bij het beheer van uw geld zou een oplossing kunnen bieden voor de moeilijke maanden: feestdagen (december-januari), zomermaanden en eerste schooldag (juli-augustus-september). Hierdoor wordt het probleem echter gewoon opgeschoven. 42% van de ondervraagde werknemers verklaarde dat zij minstens eenmaal per jaar van deze mogelijkheid gebruik zouden maken, als die hen werd aangeboden. Let wel: 26% zegt hiervan gebruik te zullen maken om aan het einde van de maand essentiële boodschappen te kopen, en 19% zou het gebruiken om een doktersbezoekje te betalen.

Wordt er wel een “goed” loonbeleid gevoerd?

Met deze overwegingen zou rekening moeten gehouden worden in het loonbeleid van de ondernemingen, om de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de werknemers te bevorderen. Elke werknemer is anders, kent verschillende situaties en heeft verschillende behoeften. Het is dus van essentieel belang dat bedrijven werknemers oplossingen bieden die aan deze behoeften voldoen, om hun financieel welzijn, dat tijdens de crisis zware klappen heeft gehad, te verbeteren volgens Jonas Pollet van Partena Professional.

Wat is mijn ervaring?

Er wordt teveel gespeeld met bijzonder onzekere variabele loonvormen en zelfs het type firmawagen recent wordt afhankelijk gesteld van het bereiken van een bepaald zakencijfer. Werknemers delen aldus niet alleen mee in het ondernemingsrisico wat strijdig is met hun statuut, maar worden ook de speelbal van de goodwill van het management.

Inspiratie: Nieuwsbrief partena, 28/05/2021

Advertentie