MOETEN TIJDELIJK WERKLOZEN MAAR ANDER WERK ZOEKEN?

Enkele conclusies worden voorbarig getrokken

Alain Mouton schrijft in Trends van 11/02/2021 een artikel met als titel “Na corona komen de gebreken van de arbeidsmarkt weer aan de oppervlakte”. Bijna gewoontegetrouw wordt de schuld eerder in de schoenen van de werknemers geschoven.

Welke zijn de vaststellingen gedaan door arbeidsmarkexperts?

Tijdelijke werklozen zouden kansen gemist hebben door niet of te weinig in te spelen op “tijdelijke” jobkansen elders en maakten bijna geen gebruik van de opleidingsmarkt. Ze zouden gewoon thuis blijven afwachten met hun uitkering die niet eens zo laag zou zijn.

Moesten werknemers hun werkzekerheid dan zomaar in de waagschaal leggen?

De coronacrisis mag toch verondersteld worden slechts tijdelijk te zijn. Waarom zou een werknemer met een “vast” contract het risico nemen om een tewerkstelling te aanvaarden die slechts voor bepaalde duur is en waardoor hij zijn uitkering verliest omdat deze niet kan gecumuleerd worden met loon?

Sommige tijdelijke werklozen worden door hun werkgever gevraagd toch contact te houden, zelfs te werken.

Hoe wereldvreemd kan iemand zijn om niet aan werkgeverskant te checken of de coronamaatregelen niet als besparingsmogelijkheid op het vlak van personeelskosten worden gehanteerd! Het gebeurt maar al te vaak dat 1 werknemer het werk voor 2 doet of dat iemand die op tijdelijke werkloosheid is gezet alsnog een aantal zaken van thuis uit bereddert om toch maar zijn job veilig te stellen.

Gelukkig is er al een positieve tendens

Het aantal tijdelijke werklozen is tijdens de tweede golf van meer dan 30 % naar 10 à 15 % van de loontrekkenden gegaan in vergelijking met april 2020.

Dit maakt een exitstrategie voor tijdelijke werkloosheid zonder al te veel ontslagen al plausibeler.

Uit ervaring weet ik dat vele handelsvertegenwoordigers niet liever willen dan terug volledig aan de slag te gaan en ook al lang de mogelijkheid hiertoe zien, maar dat de werkgever de coronamaatregelen nog even blijft benutten. Zodra deze worden verstrengd of niet meer worden verlengd, zullen de betrokken werknemers wel terug volop aan de slag gaan.

Geen ontslag, maar wellicht voorstellen om andere arbeidsvoorwaarden te aanvaarden.

Wat wel al gebeurt, is dat sommige werkgevers proberen om iemand die met pensioen gaat niet te vervangen en het werk maar door collega’s te laten overnemen, om een ander (meestal onzeker) loonsysteem op te dringen, om minder kostenvergoeding uit te betalen, om een kleinere firmawagen ter beschikking te stellen enz.

Advertentie