ER GEBEUREN RARE DINGEN RONDOM MIJ

Is de arbeidswereld om zeep?

Ik vind het schrijnend om te moeten lezen dat mensen met een hoger diploma jobs onder hun onderwijsniveau zullen aannemen. Ook dat het aangewezen is freelancers in te schakelen omdat ze enkel worden betaald voor de gepresteerde dagen en de werkgever geen belastingen en sociale bijdragen op hun loon betaalt.

Bron: NL.PLANET-BUSINESS.BE van juni 2020 bij Trends magazine

Anders gaan werken.

Dat we anders werken dan nog maar 10 jaar geleden, is zeker. Dat hoeft niet eens een slechte zaak te zijn. Bruikbare gegevens kunnen gemakkelijker ingezet worden door de digitalisering: stockbeheer, leads, geactualiseerde prijszetting, vlottere communicatie via tablet en smartphone. Op deze manier efficiënter werken, kan alvast kostenbesparend werken. Daarom hoeft een werknemer nog niet gevolgd te worden via een trackingsysteem. Ook een rapporteringssysteem via CRM kan maar best nuttig blijven of het wordt tijdrovend en gaat demotiverend werken.

Bestaat er een succesformule?

Ik ben ervan overtuigd dat de basis van de relatie tussen een handelsvertegenwoordiger en zijn klanten dezelfde blijft, namelijk het vertrouwen van mens tot mens. Als dit er niet is, dan kunnen alle mogelijke data niet helpen om de verkoop te realiseren. Uiteraard heeft de handelsvertegenwoordiger hiertoe de nodige ruggensteun nodig vanuit het bedrijf, vanaf managementniveau tot magazijnier, niet alleen wat het werk betreft, maar ook op intermenselijk niveau.

Wordt de succesformule toegepast?

Te weinig. Wel integendeel, moet ik dikwijls vaststellen. Als er moet worden bespaard, gaat de aandacht al te gauw naar de personeelskost en moeten er personeelsleden afvloeien. Flexibiliteit wordt vereist in die mate dat de elastiek springt. Variabele lonen worden gemaximaliseerd en de mogelijkheid van afschaffing ervan loert altijd om de hoek.

Never waste a good crisis.

Zou het niet nuttiger zijn om de aanpak terug persoonlijker te maken en meer bepaald de medewerkers te stimuleren door de afspraken met hen te respecteren, hen enige vrijheid toe te staan in de organisatie van hun werk? De handelsvertegenwoordiger die zich gerespecteerd voelt en minder opgejaagd is, komt allicht beter over bij de klant. De klant wil ook liever eenzelfde persoon gedurende langere tijd om mee te onderhandelen. Rome is niet op een dag gebouwd, een vertrouwensrelatie creëren heeft ook wat tijd nodig.

Sta dus op uw strepen, desgevallend met de hulp van uw beroepsfederatie.

Advertentie