ENQUETE VOOR MEDISCH AFGEVAARDIGDEN. DOE MEE!

Rachel D’hulster, masterstudent handelswetenschappen aan de UGent, doet in het kader van haar masterproef onderzoek naar het profiel van medische afgevaardigden van apparatuur en hulpmiddelen in Vlaanderen. In dit onderzoek wordt ze begeleid door Prof. Dr. Lieven Jonckheere van de UGent.

U zou haar een groot plezier doen door het invullen van de vragenlijst via deze link. Dit neemt slechts 8 minuten van uw tijd in beslag en verloopt volledig anoniem.

Ik zal u op de hoogte houden van haar bevindingen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!