MOETEN ER AL BESLUITEN GETROKKEN WORDEN UIT DE CORONACRISIS?

We zitten er nog middenin en er duiken al stellingnames op hoe de huidige crisissituatie onze tewerkstelling en ruimer, ons arbeids- en socialezekerheidsrecht, kan beïnvloeden. Is dit niet al te voorbarig?

Wanneer oplossingen zich opdringen.

Door het coronavirus werden al vele werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet. Dat deze procedure werd vereenvoudigd opdat de bedrijven niet in de problemen zouden komen en de werknemers ook zo vlug mogelijk een uitkering zouden kunnen krijgen, is terecht. Toch wordt door sommige werkgevers gevraagd dat de handelsvertegenwoordigers telefonisch en per mail contacten blijven onderhouden met hun klanten terwijl ze nochtans voltijds op tijdelijke werkloosheid staan. Er zijn ook firma’s die hun omzet zien stijgen en alsnog hun werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten, soms proberen ze dat zelfs met terugwerkende kracht te doen.

Moet het in de toekomst gemakkelijker worden voor werkgevers om werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten?

Alain Mouton ziet in Trends van 20/03/2020 alvast een kans om het taboe van de combinatie uitkering – deeltijds werk te doorbreken en dit zou dan weer alleen mogelijk zijn als alle werkloosheidsuitkeringen in de tijd worden beperkt. Het stelsel van flexi-jobs zou kunnen uitgebreid worden tot werklozen omdat ze hierdoor hun kans op een vaste baan zouden verhogen.

Al te snelle conclusies zouden onze sociale zekerheid nog maar eens verder kunnen ondermijnen.

Het vangnet dat ons sociaalzekerheidssysteem biedt, is ongeëvenaard en nog altijd voorbeeldig. Mogen we daar a.u.b. nog trots op zijn? Dit is terecht een heilig huisje waar niet zomaar tegen geschopt mag worden. Dit is toch wel de les die we mogen trekken uit de actuele crisis. Wel moeten de voorziene sancties tegen eventueel misbruik streng toegepast worden.

Is nu ook niet gebleken dat mensen met een precair statuut zoals freelancers de dupe zijn?

In een opiniestuk van 18 maart 2020 op de vrtnws-site geven Guido Everaert en Karin De Bruyn aan dat de almaar strengere coronamaatregelen hard inhakken op freelancers en zelfstandigen. Inderdaad lopen hun agenda’s leeg nu hun opdrachtgevers massaal opdrachten annuleren. Plots is vergeten hoe deze mensen hun schouders mee onder projecten hebben gezet die nog positieve gevolgen hebben. Ze stellen zich dan ook de vraag of de opdrachtgevers dan alleen op zoek zijn naar goedkope, flexibele en inwisselbare oplossingen.

Wordt telewerk of thuiswerk de standaard?

Er zijn al vele handelsvertegenwoordigers die thuis hun administratie en correspondentie doen en de afspraken met klanten maken. Hun meerwaarde blijft nog altijd liggen in persoonlijke contacten, maar deze zijn dan weer niet altijd nodig. Een afweging moet kunnen, zeker wanneer de drukte van het verkeer terug zal toenemen wanneer het grootste gevaar is geweken. Een efficiënte afwisseling tussen contacten op afstand en persoonlijke gesprekken kan tot betere resultaten leiden.