HOE ZIT DAT MET UW PENSIOEN?

Hebt u al een kijkje genomen op mypension.be?

Teleurgesteld? De meesten die eens naar hun pensioeninkomen zijn gaan kijken, komen van een kale reis thuis. De pensioenen in de privésector zijn dan ook heel laag.

Gelukkig kan u misschien ook nog genieten van een pensioenkapitaal.

Hoe minder de overheid voorziet, hoe meer banken en privéverzekeraars er beter van worden. Pensioensparen is in. Op het einde van de rit wordt u wel nog eens geconfronteerd met bijdragen op het kapitaal gespaard via de groepsverzekering bij uw werkgever. Naast de RIZIV-bijdrage van 3,55 % is er een solidariteitsbijdrage die gaat tot 2 %. De bedrijfsvoorheffing is een percentage dat afhangt van twee elementen: de leeftijd waarop u het kapitaal ontvangt enerzijds of uw aanvullend pensioen werd gefinancierd met werknemersbijdragen of met werkgeversbijdragen anderzijds en gaat van 10 tot 16,50 %. Momenteel althans.

Moeten we nu echt allemaal langer werken?

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 werd niet voorgelegd aan de kiezer. Het blijkt ook niet dadelijk de beste oplossing te zijn voor de vergrijzing, want de OESO schat dat de pensioenuitgaven in België tegen 2070 zouden stijgen van de huidige 12 % van het bbp naar 15 %, een geleidelijke stijging dus over een zeer lange periode.

Waarom worden trouwens de inkomsten van de sociale zekerheid ondermijnd als de kosten stijgen?

Alleen al onder de regering Michel werd de begroting met een gat van 2 % opgezadeld door de taxshift. De 50 grootste ondernemingen in ons land betalen gemiddeld minder dan 1,7 % vennootschapsbelasting. Enzovoort. Zo is het niet moeilijk om voor te houden dat onze sociale zekerheid onbetaalbaar wordt. Het is gewoon een selffulfilling prophecy.

Is 80 het nieuwe 65?

Iedereen wil wel fit en gezond ouder worden. De toename in levensverwachting is echter een gemiddelde waar niet iedereen van kan profiteren. De OESO berekende ook dat indien België de pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting koppelt, we tegen 2070 slechts maximaal 1,1 % van het bbp zouden besparen.

Ziet u zich als verkoper nog kwiek de baan op gaan op uw 67?

Dat is mogelijk. Of het ook gewenst is, is een andere zaak, zeker als u er al een lange carrière op hebt zitten. Dan mag trouwens wat gedaan worden aan de stress die het verkeer momenteel meebrengt. Ook de confrontatie van de oudere ervaren verkoper met de nieuwe generatie managers loopt meestal niet van een leien dakje. Voor het management tellen dikwijls enkel nog data terwijl de man met ervaring intussen wel weet hoe hij de klanten moet benaderen.

Inspiratie: artikel ‘Pensioenleeftijd optrekken is geen goed antwoord op de vergrijzing’, geschreven door Patrick Deboosere, demograaf aan de VUB op Knack.be, geraadpleegd op 29/02/2020.

Advertentie