BIG BROTHER PRESENTEERT ZICH OP HET WERK

Welke big data worden verzameld?

Hoe gelukkig bent u op uw werk? Hebt u misschien teveel stress? Bent u wel productief genoeg? Hoeveel hebt u opgebracht tegenover uw loon? Wees op uw hoede voor de quantified workplace.

Hoe worden deze big data bijeen gesprokkeld?

Sensoren bevinden zich in personeelspasjes en op bureelmeubilair. Een DNA-test zou werknemers inzicht kunnen geven in hun aangeboren talenten: hieruit zou bv. naar voren kunnen komen of iemand van nature een ‘vernieuwer’ is, steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen en prikkels of juist liever een bestaand project perfectioneert. Uit de e-mails en chatgesprekken zou ook kunnen opgemaakt worden welke persoonlijkheid werknemers hebben. GPS-signalen via smartphone, tablet of de wagen geven aan waar u uithangt.

Staat er een rem op big data?

Werkgevers verzamelen grote hoeveelheden data over werknemers, zelfs bv. om hun werkbevlogenheid te meten. Vanaf de sollicitatiefase wordt data-analyse gebruikt om de perfecte match te vinden tussen kandidaat en vacature. Het algoritme voorspelt of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie. Tijdens de tewerkstelling wordt bv. de gezondheid van het personeelsbestand gemonitord en kunnen oorzaken van stress en verzuim onderzocht worden. Uit mails zou afgeleid kunnen worden hoe dicht iemand aan de rand van een depressie staat, hierbij wordt alleen het taalgebruik geanalyseerd, niet de inhoud van de mails zelf.
Niet duidelijk is of dit altijd in lijn gebeurt met de wetgeving inzake privacy, gegevensbescherming in het algemeen en onlinecommunicatie in het bijzonder alsook antidiscriminatie.

Wat streeft de werkgever na met big data?

Is de werkgever bezorgd dat u zich niet goed zou voelen? Dat kan. Tegelijkertijd zit hij aan de knoppen om het maximum uit u te halen. Hoe lang iemand een topprestatie kan leveren, wordt hierbij al wel eens over het hoofd gezien. Steeds meer is de boodschap.
Het is normaal dat in het kader van een arbeidsrelatie de werkgever gezag mag uitoefenen, maar er moet een afweging gebeuren tussen dit gezag en het recht op privacy van de werknemer. De werknemer moet weliswaar zijn toestemming geven voor een verregaande controle, maar hoe vrij is hij om dit al dan niet toe te laten?

Is het ook nuttig voor de werknemer?

Wat als u verkeerd wordt gekwalificeerd? Niet alle aspecten van een mens kunnen in cijfers gevat worden. Er gebeuren ook nog altijd wiskundige fouten met algoritmes. Uiteindelijk worden ze nog eens (liefst zo objectief mogelijk, maar wellicht ook subjectief) beoordeeld door een HR-verantwoordelijke.
De meeste handelsvertegenwoordigers staan afkerig tegen buitensporige achtervolgingen door hun werkgever via smartphone, tablet, geolokalisatiesysteem in de wagen en hieronder lijden dan ook hun prestaties.
Integendeel merken ze dikwijls op dat wat ze rapporteren via CRM niet wordt benut om de klant beter te dienen. En klant is toch koning, niet?

Geef de verkoper ondersteuning aan de hand van big data nuttig voor de verkoop en de resultaten zullen er zijn.

Advertentie