HOE HOOG MAG DE LAT LIGGEN?

Inspiratie: tekst uit interview met Paul VAN DEN BOSCH in Trends 05/09/2019

Een volledig stressloze omgeving op het werk is onmogelijk, maar “bedrijven moeten de lat op de juiste hoogte leggen, want in het dagelijks leven hoef je geen topsporter te zijn”.
“Een target halen dat te hoog ligt, creëert frustratie en stress. Ook wie zaken moet doen die hij onvoldoende beheerst, loop vast. Mensen moeten een goed rendement kunnen halen zonder zich te forceren.”

Ligt de lat op de juiste hoogte?

Vanuit het management wordt dikwijls een onrealiseerbaar zakencijfer vooropgesteld. De vraag is dan of dit te wijten is aan een gebrekkige kennis van de marktomstandigheden of aan het systematisch willen plafonneren van het variabel loongedeelte.

Een te hoog target brengt alleen frustratie en stress mee

Zoals Van Den Bosch aangeeft, brengt een onrealistische doelstelling meer dan behoorlijk wat stress mee. Hierdoor gaan de beste verkopers zelfs onderuit, dikwijls omdat ze het ene jaar er nog net in slagen om over de meet te geraken, maar op die procentuele stijging van de omzet wordt opnieuw gerekend het volgende jaar en dan wordt het gewoon een uitputtingsslag.

Een correct target zal motiverend werken

Een haalbaar target zal een stimulerend effect hebben zodat de verkoper er blijft voor gaan zonder teveel te eisen van zichzelf en van zijn klanten. Want ja, ook klanten haken af wanneer ze voelen dat ze gepusht worden om toch maar zoveel mogelijk te bestellen.

Verdienvermogen gekoppeld aan verhoging zakencijfer

Van managers wordt vaak voorgehouden dat ze concurrentiële lonen moeten krijgen of ze trekken weg. Daarentegen zijn zij het die het vanzelfsprekend vinden dat het loon van werknemers onder een bepaald niveau blijft terwijl van hen altijd maar meer wordt geëist.
Toegegeven: de verantwoordelijkheid om een bedrijf te leiden, is niet min. Aan de andere kant is de logica zoek wanneer een verkoper zijn zakencijfer op enkele jaren aanzienlijk heeft verhoogd en moet vaststellen dat hij verhoudingsgewijze zijn loon niet aangepast ziet.

PRETTIGE FEESTDAGEN EN DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 2020!

Advertentie