KAN U WEL ZO GOED ONDERHANDELEN?

U kan perfect onderhandelen met klanten

De job van vertegenwoordiger (zowel bediende als zelfstandige) vereist dat u kan onderhandelen. Het is essentieel dat u een nieuwe klant binnenhaalt of het zakencijfer met een bestaande klant minstens behoudt en liefst uitbreidt. Dit doet u door met hen te bespreken wat ze nodig hebben en tegen welke voorwaarden uw firma dat kan aanbieden.

Uw eigen condities onderhandelen blijkt echter niet zo simpel te zijn

Dagelijks kom ik uitmuntende verkopers tegen, maar als ze aan tafel moeten gaan zitten met hun werkgever of opdrachtgever, dan lukt het plots niet om iets gedaan te krijgen.

Bij het afsluiten van een overeenkomst inzake de samenwerkingsvoorwaarden

“Ik vind het voorstel van variabele wedde niet duidelijk, maar het geldt voor iedereen dus ik zal mij erbij moeten neerleggen”, luidt het dan. Waarom kan u niet inroepen dat de werkgever toch de beste verkoper wil, maar als het erop aankomt u niet zou mogen onderhandelen over uw eigen loonvoorwaarden?

Tijdens de duur van de overeenkomst

“Een maand geleden heeft mijn werkgever voorgesteld om in een ander gebied klanten te bezoeken. Ik ben nu 3 weken daarin aan het werk, maar nu worden de loonvoorwaarden besproken en kan ik hiermee niet akkoord gaan. Kan ik terug naar mijn oude sector?” Elke verkoper weet dat een deal pas rond is als alle voorwaarden besproken zijn. Waarom accepteert u dan dat hij eerst een andere geografische sector toegewezen krijgt zonder ineens het volledige plaatje te bekijken vooraleer de wijziging te laten doorgaan?

Na contracteinde

“Ik werd opgezegd, maar diende niet meer te komen werken, tenminste als ik een overeenkomst ondertekende dat ik akkoord ging met de maandelijkse uitbetaling van mijn loon. Dat is toch goed, niet?” Eigenlijk moet de werkgever u in een keer een opzeggingsvergoeding betalen wanneer hij u dadelijk wil laten stoppen met werken. Een spreiding van betaling kan dus in principe niet. Wat valt trouwens onder het doorbetaalde loon (enkel uw vaste wedde of ook het gemiddelde van uw variabel loon)? Mag u de firmawagen behouden? In ieder geval krijgt u geen kostenvergoeding meer, want u werkt niet enz.

Om te kunnen onderhandelen is enige kennis van zaken nodig

Toegegeven, het is niet altijd gemakkelijk te weten wat uw rechten zijn en de implicaties van sommige voorstellen in te schatten. Daarom is het belangrijk dit even te bespreken met een jurist die dat duwtje in de rug geeft om op een efficiënte manier uw situatie veilig te stellen.

Advertentie