KAN EEN ONTSLAG NOG OP EEN CORRECTE MANIER GEBEUREN?

Wat voorziet de wet?

Als de werkgever uw overeenkomst wil beëindigen, kan hij een opzeggingstermijn betekenen die u nog moet uitdoen. Indien hij dit niet wenst, zal hij uw contract moeten verbreken, maar dan moet hij u een opzeggingsvergoeding betalen die het loon omvat voor de normaal in acht te nemen opzeggingstermijn.

Wat stellen we vast?

De werkgever wil eigenlijk niet dat u nog voortwerkt, maar hij wil ook niet gewoon het contract verbreken omdat hij dan in een keer het bedrag van de opzeggingsvergoeding moet betalen en eventueel nog extra vorderingen kan verwachten. Daarom gaat hij u geen ontslagbrief sturen, maar zal hij u vlug een voorstel van dadingsovereenkomst voorleggen. Intussen wordt u alvast vrijgesteld van prestaties. Mondeling weliswaar zodat u in een gevaarlijke situatie terechtkomt als u gewoon thuis blijft. Want zo kan de werkgever nog voorhouden dat u er zelf de brui aan gaf…

Zelfs dreigementen komen er soms aan te pas.

Als u de dading niet aanvaardt, zal u de opzeggingstermijn moeten uitdoen en zal u het leven zuur gemaakt worden. U bent intussen al vervangen door een andere collega dus u moet maar elke dag naar kantoor komen om wat administratief werk te doen. U zal ‘gezocht’ worden en wel betrapt worden op een zware fout zodat een ontslag om dringende reden kan ingeroepen worden en de werkgever ontsnapt aan de betaling van de opzeggingsvergoeding, tenzij u na een rechtsprocedure, alsnog uw gelijk haalt.

Wat moet uw houding zijn?

Uiteraard zijn er vele mensen die niet liever willen dan zo vlug mogelijk vrij te zijn om naar ander werk op zoek te gaan. Ze zien het niet zitten om tijdens een vooropzegperiode nog te moeten werken. Daarbij wordt over het hoofd gezien welke rechten ze eventueel opgeven zoals de vraag tot ontslagmotivering, de uitwinningsvergoeding voor de nieuw aangebracht klanten als vertegenwoordiger enz.

Sommige rechten moet u opeisen.

Om aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen na ontslag is het vaak verplicht om op een outplacementaanbod in te gaan en zo de werkgever dit niet vrijwillig doet, dit op te eisen. Als u in een dadingsovereenkomst dan afstand hebt gedaan van verdere aanspraken en u geen outplacement heeft gevolgd, kan uw recht op werkloosheidsuitkeringen opgeschort worden.

Wat is de beste houding die u kan aannemen?

U kan zich maar best laten begeleiden door een jurist die u kan vertellen wat u moet doen, wat u vooral niet mag doen, hoe u kan reageren, u op de hoogte kan stellen van al uw rechten en samen met u kan bepalen welk deel van uw rechten u desgevallend kan laten vallen (bv. omdat ze voor betwisting vatbaar zijn) om de zaak alsnog in der minne te regelen.

Advertentie