WINSTPREMIE: PRO EN CONTRA (update blog 18/08/2017)

Inspiratie: “Vakbonden verkiezen hoger brutoloon boven winstpremie”, website Trends, geraadpleegd op 15/02/2019, artikel waarin mijn opmerkingen in mijn blog van 18/08/2017 worden bevestigd.

Vakbonden verkiezen hoger brutoloon boven winstpremie.

Om verschillende redenen zijn de politieke syndicaten tegen winstpremies. Groot gelijk. Maar kunnen hun argumenten overtuigen? De werkgever zal u immers wijzen op het netto voordeel.

De toekenning van winstpremies zit nochtans in de lift.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) gaat er prat op dat 738 bedrijven vorig jaar een winstpremie hebben uitgekeerd aan hun medewerkers.

Waarom is dit geen goede tendens?

De grote vakbonden, ABVV en ACV, menen dat de werknemers beter gebaat zijn bij een hoger brutoloon, omdat dat meer zekerheid biedt en het ook belangrijk is voor de hieruit afgeleide rechten zoals ziekteverzekering, pensioen. Het spreekt voor zich dat u een bepaald loon voor ogen heeft tegenover de prestaties die u levert. Als u er al teveel op rekent dat de winstpremie een soort verworven recht is, kan dat serieus tegenvallen op het ogenblik dat ze fel vermindert of wanneer ze zelfs helemaal niet (meer) toegekend wordt. Wat de afgeleide rechten betreft, is het effect voor de meesten niet zo duidelijk. De vervangende uitkeringen in de sociale zekerheid worden immers sowieso al berekend op lage plafondbedragen.

Winstpremies hebben een (negatieve) impact op de volgende loonmarge.

Terecht wijst Marc Leemans, ACV-voorzitter, op het ‘perverse effect’ van winstpremies. ‘Die bonussen vallen buiten de loonnorm, maar worden twee jaar later wel in rekening gebracht om de loonmarge te berekenen.’ Niet te verschieten dat deze loonmarge verwaarloosbaar wordt zodat er geen noemenswaardige loonverhogingen kunnen toegekend worden. Als uw eigen prestaties zeer goed zijn, maar de winstpremie tegenvalt, en u wil onderhandelen over een verhoging van uw brutowedde, dan gaat de werkgever zich al wel eens achter de loonnorm verschuilen.

Onze sociale zekerheid wordt des te meer onbetaalbaar.

Bij het ABVV wordt de aandacht gevestigd op het gegeven dat er geen patronale bijdragen op winstpremies worden betaald, waardoor de financiering van onze sociale zekerheid nog meer onder druk komt te staan.

Wat zijn de gevolgen voor uw loondossier?

Winstpremies worden niet in rekening gebracht voor de berekening van feestdagenvergoeding, vakantiegeld, gewaarborgd loon, eindejaarspremie en tellen evenmin mee bij de berekening van uw opzeggings- en uitwinningsvergoeding. Eigenlijk doen deze elementen het netto voordeel teniet.

Werknemers moeten toch niet opdraaien voor het bedrijfsrisico?

Vooreerst moet er uiteraard winst gemaakt worden. Dan nog ligt het systeem van winstpremies volledig in handen van de bedrijfsleiding. Het kan eenzijdig door de werkgever gewijzigd worden. Aan uw brutoloon kan daarentegen niet geraakt worden.

Advertentie