GEEN WERK VINDEN IN EEN KNELPUNTBEROEP. HOE KAN DAT?

U bent 59 en werkzoekend.

Het is mogelijk dat een 55-plusser zijn job verliest door een faillissement, een overname waarbij een aantal koppen moeten rollen, een nieuwe generatie die aan het hoofd van de KMO komt en liever jongeren in dienst neemt enz.

Op die leeftijd moet u nog wel een zestal jaar werken.

IJverig wordt gesolliciteerd, al dan niet met outplacementbegeleiding. Werkwilligheid is absoluut aanwezig. De kennis en ervaring zijn aanwezig. Betrokkene heeft een ganse carrière als handelsvertegenwoordiger gewerkt en is viertalig: Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Het beroep van vertegenwoordiger is nog steeds een knelpuntberoep.

In het rapport van de VDAB inzake knelpuntberoepen in 2018 staan naast vertegenwoordiger drie symbolen. Het eerste duidt aan dat er voldoende werkzoekenden zouden zijn, maar een tekort aan mensen met ervaring. Dit is niet mogelijk in uw situatie, want u hebt 35 jaar ervaring als vertegenwoordiger en u spreekt maar liefst vier talen. Het tweede symbool betekent dat door de specifieke arbeidsomstandigheden (werken in ploegen, ongezond of zwaar fysiek werk, stress) onvoldoende kandidaten zich aanmelden. U wil deze job wel. Tenslotte geeft een laatste symbool aan dat de statistische analyse van de bij VDAB gemelde vacatures wordt gecombineerd met kwalitatieve informatie vanuit de sectororganisaties en VDAB experten en hieruit alsnog blijkt dat het een zwaar knelpuntberoep betreft. Des te meer kans maakt u, niet?

Toch komt er geen reactie van werkgevers op uw sollicitaties.

Sollicitatiebrieven blijven onbeantwoord en bij navraag wordt er telkens een vage reden opgegeven waarom er geen match zou zijn met de vereiste competenties voor de vacature.

Bent u te duur?

Voor een vertegenwoordiger kan een (lagere) vaste wedde en een veranderlijk loon afgesproken worden. Heeft de werkgever dan alsnog schrik dat hij eventueel het baremaloon of minimumloon zal moeten uitbetalen en vindt hij dit nog teveel? Voorbeeld: in het paritair comité n° 200 is het hoogste baremaloon (van toepassing vanaf 26 jaar ervaring ook al hebt u 10 jaar meer ervaring) 2.915,65 EUR bruto. Is dat teveel voor een werknemer die klanten moet prospecteren en bestaande klanten bezoekt om te onderhandelen over de verkoop van producten of diensten?

Verzoek aan potentiële werkgevers u minstens te aanhoren!

Als een werkgever een werkaanbieding voor een vertegenwoordiger heeft en uit statistieken blijkt dat hij hiervoor moeilijk geschikte kandidaten vindt, waarom nodigt hij u dan niet uit voor een gesprek? Zo kunnen eventueel bestaande vooroordelen weggewerkt worden.

 

 

 

 

Advertentie