ONGELUKKIGE WERKNEMERS MOETEN MAAR OPSTAPPEN

Voor u gelezen

Uit een onderzoek van de HR-dienstverlener Agilitas (uitzendbedrijf) zou blijken dat van de werknemers die niet gelukkig zijn op hun werk, 73 % geen stappen onderneemt om op zoek te gaan naar een nieuwe job. Agilitas lanceert dan ook een campagne om werknemers meer te laten luisteren naar hun buikgevoel.

Be happy

Overal en altijd zouden we gelukkig moeten zijn. Dat is geen slecht streven op zich, maar het wordt de laatste tijd wel al te zeer benadrukt. Als we realistisch zijn, moeten we toegeven dat dit niet mogelijk is. Ook op het werk is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar ik meen dat de meesten al wel eens een slechte dag hebben. Dat wil nog niet zeggen dat de job niet meer goed zit.

Wanneer is een werknemer ongelukkig?

Volgens Agilitas is dit al het geval als u zich minstens één keer per maand slecht voelt op het werk. Ik vrees dat dit nogal een job run tot gevolg zou hebben. Wie heeft er al eens geen problemen op het werk?

Waaraan is het slechte buikgevoel te wijten?

Bij vertegenwoordigers stel ik vast dat het niet zozeer het contact met de klanten is dat de rust verstoort, maar wel de maatregelen van het management. Dit gaat over het laattijdig overmaken van targets om een bonus te verdienen, sectorwijzigingen die zomaar opgelegd worden, een plotse slechte evaluatie op subjectieve basis enz.

Blijven dan maar?

Als niet minstens één keer per maand, maar meerdere keren per week de gedachte bovenkomt dat het niet werkt, dan wordt het wellicht tijd om uit te kijken naar iets anders, weloverwogen, rekening gehouden met alle facetten van een wijziging van werkgever. Wachten tot een burn-out zich aandient, is inderdaad geen goeie optie, hoewel ik er de aandacht op vestig dat hier al maatregelen werden genomen om een werknemer gemakkelijker buiten te werken als hij langdurig uitvalt.

Besluit

Beslis niet te vlug, maar ook niet te laat. Laat u bijstaan bij de beoordeling van uw actuele situatie door iemand die de zaken vanop afstand kan beschouwen. Vraag advies i.v.m. de overstap naar een nieuwe werkgever. In ieder geval is de aansporing van Agilitas te beoordelen in het licht van de doelstelling, meer bepaald interimwerk, en de slogan van dit uitzendkantoor ‘Agilitas brengt je in beweging’. Bewegen is gezond en maakt gelukkig, maar te veel kan ook letsels veroorzaken. Ook te vermijden in uw carrière dus.

Advertentie