PRIVACYBESCHERMING EN WAT ERBIJ KOMT KIJKEN VOOR U

Heet van de naald

Vandaag, 25 mei 2018, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) van toepassing. Ook de werkgever verwerkt gegevens van zijn werknemers zoals uw naam, adres, leeftijd, rekeningnummer om alleen al uw loon te kunnen betalen. Ook worden gegevens verzameld voor het personeelsbeleid (opleiding, evaluaties) en voor de goede werking van de onderneming (werkplanning, klantencontacten).

Wellicht worden u hieromtrent documenten ter ondertekening voorgelegd.

Soms stelt de werkgever zelf een privacyverklaring op, dan weer gebeurt dit door zijn sociaal secretariaat. Ook kan hij hiervoor een raadsman onder de arm genomen hebben.

Nalezen en opmerkingen formuleren is de boodschap.

U doet er goed aan om de documenten te bestuderen of te laten bekijken door een jurist, want ik stel vast dat ineens van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om blijkbaar onrechtstreeks uw goedkeuring met het verzamelen van bepaalde gegevens uit te lokken.

Een eerste voorbeeld: Lidmaatschap van een vakbond, beroepsorganisatie, vakvereniging.

Vrijheid van vereniging is een grondrecht en het is niet noodzakelijk dat u uw werkgever hiervan op de hoogte stelt.

Een tweede voorbeeld: gegevens van track en trace in de wagen van de onderneming.

Het is minstens bizar dat in een privacyovereenkomst plots melding wordt gemaakt van trackinggegevens wanneer u niet eens op de hoogte bent dat er een trackingsysteem in de firmawagen zou staan. Als er op dit vlak ook niks werd voorzien in uw arbeidscontract of het arbeidsreglement of in de car policy, dan moet u dit zeker laten schrappen.

Uw rechten m.b.t. uw gegevens verzameld door uw werkgever.

Door uw recht op inzage kan u aan de verwerkingsverantwoordelijke een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Via de functionaris voor gegevensbescherming die samenwerkt met de Privacycommissie kan u eventueel trachten het doel van de verwerking van bepaalde gegevens te achterhalen (bv. trackinggegevens).

N.B. de gegevens van uw klanten.

Als handelsvertegenwoordiger verwerkt u de gegevens van uw klanten. Hierbij moet u zelf ook rekening houden met de strengere privacybescherming. Aan werknemers kan de verplichting opgelegd worden dat zij deze gegevens enkel mogen gebruiken voor het doel zoals vermeld in het privacyreglement van de onderneming en hen uitdrukkelijk verbieden de klantgegevens voor andere doeleinden te gebruiken en/of te verspreiden.

 

 

Advertentie