AANVAARD GEEN TELEWERKOVEREENKOMST!

U werkt dikwijls van thuis uit.

Plots stelt uw baas dat er een nieuwe manier van werken is en dat u daarom een bijlage aan uw arbeidsovereenkomst moet ondertekenen om dit even te regelen.

Wat blijkt? In deze bijlage wordt expliciet vermeld dat het om telewerk gaat en welke kostenvergoedingen worden toegekend voor het thuiswerk.

Nu is het algemeen gebruikelijk dat een handelsvertegenwoordiger veel van thuis uit werkt. Hij komt zelden op kantoor. Hij vertrekt ’s morgens naar zijn eerste klant en gaat ’s avonds van zijn laatste klant rechtstreeks naar huis. De administratie die hij dan nog moet doen, verwerkt hij thuis.

Is er dan een specifieke regeling nodig?

Helemaal niet. In de arbeidsovereenkomstenwet is thuisarbeid algemeen geregeld. Het Arbeidshof Gent stelt dat een handelsvertegenwoordiger die thuis zijn administratieve taken vervult, een huisarbeider kan zijn. En wat de kostenregeling betreft dan? Ook niet. Of u nu een telewerkovereenkomst hebt of niet, daar kijken de RSZ en de fiscus niet naar. Vanaf dat u een bepaald aantal taken thuis doet, kan u bepaalde kostenvergoedingen overeenkomen met de werkgever.

Telewerk kan niet opgedrongen worden door de werkgever. Ook wanneer een bedrijf geen locatie heeft in België zodat de werknemer geen gebruik kan maken van de mogelijkheid naar kantoor terug te keren om zijn administratief werk te doen, kan besloten worden dat cao n° 85 (i.v.m. telewerk) niet van toepassing is.

Indien telewerk geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke functieomschrijving en de werkgever de mogelijkheid tot telewerk aanbiedt, kan de werknemer dat aanbod weigeren! En dit is belangrijk.

Waarom moet u weigeren om een telewerkovereenkomst te ondertekenen?

Huisarbeid en handelsvertegenwoordiging kunnen samen gaan. Telewerk en handelsvertegenwoordiging daarentegen in het geheel niet! Anders gesteld, als u telewerker wordt, dan kan u eigenlijk niet (meer) gekwalificeerd worden als handelsvertegenwoordiger.

Waar zit het addertje onder het gras?

Dit is dus een (nieuwe) manier voor de werkgever om ervoor te zorgen dat u uw statuut als handelsvertegenwoordiger niet zal kunnen verdedigen. Belang: als u geen handelsvertegenwoordiger bent, kan u ook geen aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding voor de door u nieuw aangebrachte klanten bij contracteinde op initiatief van de werkgever.

Nog maar eens blijkt dat u best niet dadelijk ondertekent wat u krijgt voorgeschoteld!

Advertentie