MANIEREN OM U ZO LANG MOGELIJK WEG TE HOUDEN BIJ DE CONCURRENT.

Waarom zou u niet naar de concurrentie overstappen?

Soms ziet u het zelf niet meer zitten op uw huidige werk en is het nog enkel uw aanzienlijke anciënniteit die u tegenhoudt om op te stappen. Ook gebeurt het dat een concurrent u komt zoeken. In beide gevallen moet u uiteraard even stilstaan bij wat u zou kunnen verliezen als u de stap hebt gewaagd en binnen het jaar wordt afgedankt door de nieuwe werkgever.

Staat het u wel vrij om bij de concurrentie te gaan werken?

Met een geldig concurrentiebeding in uw contract kan uw actuele werkgever u vastpinnen gedurende 1 jaar na contracteinde. Inderdaad kan hij een schadevergoeding eisen van maar liefst 3 maanden gemiddeld brutoloon als u het concurrentiebeding overtreedt, m.a.w. als u bij de concurrent aan het werk gaat in een gelijkaardige functie (ook als zelfstandige agent) en in dezelfde regio.

U gaat dus een aantal veiligheidskleppen moeten inbouwen.

U zal eerst goed moeten onderhandelen met de nieuwe werkgever en ervoor moeten zorgen dat alles netjes in een contract wordt vastgelegd. Voorbeelden: een vrijwaringsclausule inzake het concurrentiebeding, een overname van anciënniteit en/of een bijkomende beëindigingsvergoeding bovenop de wettelijke opzeggingstermijn. Pas dan kan u stappen ondernemen om uw bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen.

U moet alleszins nog een correcte opzeggingstermijn naleven bij uw huidige werkgever.

Met een aanzienlijke anciënniteit gaat het algauw over 4,5 tot 6 maanden dat u nog vasthangt aan uw huidige job, tenzij de werkgever u eerder laat vertrekken met een overeenkomst van stopzetting op een bepaalde dag. Uw werkgever wil natuurlijk liever niet dat u nog de baan op gaat, maar hij wil u ook niet zomaar laten gaan. Misschien profiteert hij wel van uw goodwill om u zoveel mogelijk in te schakelen in binnendienst, een ruime tijd te voorzien die u moet besteden aan het doorgeven van alle informatie, het opleiden van een nieuweling.

Ook tijdens een opzeggingstermijn moet u uw werkzaamheden gewoon verder kunnen zetten.

Het komt erop aan uw rechten te verdedigen zoals het behoud van uw functie, de klanten enz. Weliswaar kan u gevraagd worden om de nieuwe vertegenwoordiger te introduceren bij uw klanten, maar dan bent u het best geplaatst om in te schatten binnen welk tijdsbestek u dit kan realiseren zoals bv. 1 maand. Deze introductie kan dan uitgesteld worden tot de laatste maand van de door u betekende opzeggingstermijn.

Wat doet u als de werkgever u een vrijstelling van prestaties voorstelt?

Dit lijkt voor sommigen ideaal. U moet niet werken en uw werkgever engageert zich om uw loon door te betalen. Toch moet u checken wat er eventueel dreigt weg te vallen: bv. forfaitaire kostenvergoeding per werkdag, voordelen van alle aard (zoals firmawagen, gsm enz.). Ook moet u stilstaan bij het idee dat het wellicht de bedoeling is van uw huidige werkgever om u uit uw cliënteel weg te houden gedurende een bepaalde termijn. Tijdens de vrijstelling van prestaties blijft u immers in dienst en kan u nog niet elders aan de slag.

Advertentie