GEKNOEI MET UW COMMISSIEPERCENTAGE

U kan maar best staan op het behoud van wat initieel overeengekomen was.

Niet alleen de bediende-handelsvertegenwoordiger, maar ook de zelfstandige handelsagent moet goed opletten om niet bedrogen uit te komen. Wat zou u doen als u wordt voorgesteld het klantenbestand van uw ex-collega erbij te nemen? Interessant? Misschien wel. Soms ook niet.

Betekent een uitbreiding van uw klantenbestand dat u ineens een wijziging van de afgesproken commissie moet accepteren?

Een voorbeeld. Het oorspronkelijk overeengekomen commissiepercentage was 10 %. Het eigen zakencijfer in 2017 was 960.000 EUR. De klanten van de ex-collega vertegenwoordigden een omzetcijfer van 405.000 in 2017.

De opdrachtgever maakte een forecast voor 2018 waarbij hij inschatte dat het totale zakencijfer zou komen op 1.565.000 EUR en stelde voor om op alles nog slechts 7 % te betalen. Aldus zou de agent 109.550 EUR verdienen wat toch zeer aanvaardbaar is volgens hem.

De misvatting ontmaskerd.

In 2017 verdiende de agent enkel in zijn cliënteel al 96.000 EUR. Op basis van de cijfers van 2017 zou hij aan 7 % nog slechts 95.550 EUR verdienen terwijl hij een regio erbij neemt(960.000 + 405.000)! Dit is de juiste vergelijking die moet gemaakt worden. Dit terwijl de opdrachtgever een loonkost uitspaart van gemiddeld 85.000 EUR!

Wat moet uw stellingname zijn?

Allereerst moet u bedenken dat u absoluut niet verplicht bent om het klantenbestand van een ex-collega over te nemen. Als u daartoe toch bereid bent, moet u er uiteraard ook effectief iets aan verdienen, want het betekent meestal gewoon extra werk, verdere verplaatsingen enz.

Wat had nog voorgesteld kunnen worden? Dat u enkel op het cliënteel van uw ex-collega een ander percentage zou krijgen. Aldus kan u toch sowieso meer verdienen, zou u kunnen redeneren, maar dit zou dan toch voldoende moeten zijn bv. ook in het licht van de besparing die het de opdrachtgever oplevert.

Houd het bij commissie. Bonussen zijn absoluut te mijden.

Waarmee u zeker niet akkoord moet gaan, is dat de opdrachtgever van de gelegenheid gebruik maakt om een bonussysteem te introduceren. Hierbij zou u dan enkel bij het overschrijden van een bepaald zakencijfer een extra bekomen. Hierdoor wordt het wettelijk voorziene en beschermde commissiesysteem ontweken. Meestal worden de objectieven jaarlijks aangepast, niet in onderling overleg, maar eenzijdig door de opdrachtgever. Uiteindelijk moet u meer zakencijfer realiseren om hopelijk nog steeds hetzelfde te verdienen. De kans om minder te gaan verdienen in de toekomst, is nochtans reëel. Want jaar na jaar groei realiseren, is meestal niet mogelijk.

 

 

 

Advertentie