WORDEN WE NU ECHT BETER VAN DE TAXSHIFT?

We zouden netto meer overhouden.

Noem mij een ongelovige thomas, maar ik geloof er gewoon niet in. We zouden netto meer overhouden van ons brutoloon, maar als ik de cijfers bekijk, dan verschillen deze naargelang de bron, wat de geloofwaardigheid niet bepaald stimuleert. Ook wordt er nergens rekening gehouden met de indexatie die de meeste werknemers (in het aanvullend paritair comité voor de bedienden) genoten in januari 2018 waardoor  u juist in een hogere bedrijfsvoorheffingsschaal terecht kan komen. Tenslotte is er nog de opmerking van Jef Wellens in Trends van 04/01/2018 dat we sowieso al 15 jaar te weinig nettoloon krijgen (omdat er maandelijks teveel bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden) zodat nu bezwaarlijk van een extraatje gesproken kan worden.

Het cijfermateriaal verschilt naargelang de bron die wordt geraadpleegd.

Volgens een artikel van SD Worx van 11 december 2017 zou iemand met een brutoloon van 2.000 EUR in januari 2018 nog 45,27 EUR netto meer overhouden t.o.v. vorig jaar. Voor iemand met een bruto van 5.000 EUR zou dit 39,85 EUR zijn.

In het artikel met de veelbelovende titel “De taxshift doet ons nettoloon wel degelijk stijgen” op vacature.com, geraadpleegd op 17/01/2018, staat een tabelletje waarin, naast een brutoloon van 2.000 EUR, slechts een netto surplus van 30 EUR wordt vermeld en naast 5.000 EUR maar 23 EUR.

Wie hanteert nu de juiste cijfers?

Uiteraard rijst dan de vraag: welke cijfers zijn nu juist of kloppen ze geen van beide? Ik nam dan maar een kijkje op www.mijntaxshift.be omdat het kabinet van de minister van Financiën toch met betrouwbare cijfers zou moeten komen. Wat blijkt? Als je hier een brutoloon invult van 2.000 EUR, krijg je 30 EUR netto meer dan vorig jaar en voor 5.000 EUR zou het om 23 EUR gaan. Wellicht baseerde degene die het artikel schreef voor vacature zich dus op deze website. Hoe komt het dan dat SD Worx, toch wel een van de belangrijkste sociale secretariaten in België, zich vergist?

Daarom ging ik nog eens kijken naar de bedrijfsvoorheffingsschalen (hierna BV) zoals die telkens op het einde van het jaar worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Resultaat:

bruto belastbaar BV 2017 BV 2018 verschil
2.000 1.738,60 304,05 260,54 43,51
5.000 4.346,50 1.579,45 1.539,59 39,86

Dus nog eens andere cijfers. Verklaring? Ik heb ze niet, maar ik ben ook geen fiscalist.

Is wel een zinvolle vergelijking mogelijk?

Op mijntaxshift.be wordt een vergelijking gemaakt voor een welbepaald brutobedrag vanaf 2015 tot en met 2020. Wie verdient er momenteel nog hetzelfde brutoloon als in 2015? En ik hoop vast dat u in 2020 niet nog vasthangt aan hetzelfde bruto inkomen als nu (en in 2015). Maar hoe kan u dan te weten komen hoeveel u daadwerkelijk netto meer bekomt met de taxshift?

Zever in pakskes om het in het Vlaams te zeggen?

Daarbij komt nog eens dat Jef Wellens uitlegt dat we eigenlijk al 15 jaar te veel bedrijfsvoorheffing aan het betalen zijn. U krijgt dit weliswaar terug na uw belastingaangifte, maar dus véél later, zodat u eigenlijk een renteloze lening geeft aan de staat. Er worden m.a.w. helemaal geen cadeautjes uitgedeeld.