EVALUATIE- OF FUNCTIONERINGSGESPREK EN ANDERE.

Elk jaar opnieuw hangt u er waarschijnlijk aan vast: de bespreking van uw prestaties.

Of het nu een evaluatie wordt genoemd of een functioneringsgesprek, met de regelmaat van de klok moet u op het matje komen om uw prestaties tijdens de voorbije periode te bekijken met uw baas of de HR-verantwoordelijke.

Wat is eigenlijk de bedoeling?

Het kan nuttig zijn feedback te krijgen, maar vergeet ook niet die van u te geven. U kan immers uw uiterste best doen, maar als u niet ondersteund wordt vanuit de firma met de nodige promoties, concurrentiële prijzen, tijdige leveringen, service na verkoop enz., dan is het vechten tegen de bierkaai. Uiteraard mag u ook weer niet negatief overkomen. Dus als er klachten zijn i.v.m. de binnendienst, dan zal u concrete voorbeelden moeten kunnen aanhalen.

Kan u zich op het gesprek voorbereiden?

Jazeker en voorbereiding is zelfs noodzakelijk om uw voordeel eruit te halen. Verzamel alle gegevens die een positieve beoordeling bewerkstelligen zoals de evolutie van uw zakencijfer en het aantal aangebrachte klanten. Maar vergeet niet dat de doelstellingen worden bepaald op basis van uw realisaties van het voorgaande jaar en dat wanneer u een exceptioneel goed jaar had, met de concrete omstandigheden rekening moet gehouden worden opdat u het volgende jaar niet in een dal terecht zou komen. Best zijn de nieuwe doelstellingen meetbaar, niet subjectief te beoordelen (zoals voldoende rapportering, samenwerking met collega’s enz.) en haalbaar. Als er terecht zwakke punten worden aangehaald in uw werkzaamheden, dan kan u vragen om de vereiste vaardigheden bij te werken d.m.v. een opleidingsplan.

Gaat u loonopslag vragen?

Bij een goede evaluatie van uw prestaties kan u opslag vragen of een herziening van uw veranderlijke wedde of een bonus. Hierbij moet u ook op voorhand stilgestaan hebben, bv. door even de salarisenquêtes te checken (bv. via vacature.com in samenwerking met de KUleuven) en op die basis een onderhandelingsmarge te voorzien.

Wat is mijn ervaring?

De meeste vertegenwoordigers kunnen bijzonder goed onderhandelen met hun klanten, maar met hun werkgever ligt dat toch anders. Wie voorbereid is, kan meer bekomen. Ondanks goede cijfers staan sommige werkgevers alsnog weigerachtig tegenover een loonopslag dus misschien is een onrechtstreekse aanpak aangewezen zoals een kleine wijziging in het commissiesysteem of een aanpassing van de kostenvergoeding.

Wat blijft de kerngedachte?

U kan samen met de werkgever in onderling overleg nieuwe doelstellingen bepalen, targets verfijnen, andere uitdagingen uitstippelen waarbij het hoofdidee blijft dat het motiverend moet zijn om verder samen te werken. Daar hebt u wat aan, maar ook uw werkgever. Veel succes.

Advertentie