KAN U AANSPRAAK MAKEN OP EEN EINDEJAARSPREMIE?

Wat staat er in uw arbeidscontract?

U kan afspraken maken omtrent het bedrag van de eindejaarspremie die u zal krijgen. Best worden deze vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst. Ze zullen immers wellicht beter zijn dan de voorwaarden die gelden op paritair niveau.

Wat is voorzien binnen het paritair comité waartoe uw werkgever behoort?

Zelfs als u niks omtrent de eindejaarspremie overeengekomen bent met uw werkgever, kan u waarschijnlijk aanspraak maken op een eindejaarspremie op basis van een cao.

U vindt het nummer van het paritair comité in ieder geval terug op de individuele rekening en de fiscale fiche die u elk jaar krijgt om uw belastingbrief in te vullen. Binnen dat paritair comité worden bepaalde afspraken gemaakt die gelden voor alle werknemers tewerkgesteld binnen die bedrijfstak. De berekening van de eindejaarspremie verschilt van het ene tot het andere paritaire comité, zeker als u gedeeltelijk op variabel loon werkt.

Waar hebt u nu eigenlijk recht op?

In het paritaire comité nr. 200 bijvoorbeeld wordt uw eindejaarspremie soms begrensd tot het hoogste baremaloon, dan weer tot enkel en uitsluitend uw vaste wedde. Waarom? Dit moet nagegaan worden aan de hand van de tekst van de cao. Ook kan het zijn dat u nog niet de vereiste minimum anciënniteit hebt op het ogenblik van uitbetaling van de eindejaarspremie zodat u zelfs geen pro rata eindejaarspremie krijgt.

De ene eindejaarspremie is de andere niet .

Zo is het mogelijk dat u een kleinere eindejaarspremie ontvangt dan uw collega omdat u een lagere vaste wedde hebt en een hoger commissieloon.

Waarom heeft uw werkgever dit jaar plots een lagere eindejaarspremie uitbetaald?

Jarenlang ontving u het effectief gemiddelde van uw vaste en veranderlijke wedde als eindejaarspremie. Nu krijgt u ineens een lager bedrag. De werkgever houdt voor dat hij in het verleden niet de cao toepaste en deze nu wel correct interpreteerde. Kan u hier iets tegen in brengen? Binnen welke termijn moet u reageren? Wat gebeurt er als u de zaak laat aanslepen? Kan u er dan nog op terugkomen?

Laat de kaas niet van uw brood eten.

Raadpleeg de B.F.H. en u kan er gerust in zijn dat alles correct verloopt of niet. En hoe u in het laatste geval kan reageren. Of dit dadelijk moet gebeuren, of u nog kan wachten met een vordering van de tekorten.

 

VERDER WENS IK U NOG EEN SUCCESVOL 2018!

 

Advertentie