DE BESPREKING VAN EEN CONTRACTONTWERP KAN U VEEL KOPZORGEN BESPAREN

Waarom kan u maar beter niet dadelijk een contract ondertekenen?

U bent euforisch als u wordt weerhouden na een lange sollicitatieprocedure. Nu nog eens beginnen discussiëren over het contract durft u niet goed aan of u meent dat de opdrachtgever het wel goed met u zal voorhebben. Als er al een aantal clausules instaan die u storen, moet u daaromtrent alvast onderhandelen. Meestal werd het contract opgesteld door een advocaat of een sociaal secretariaat die er behoorlijk hun werk van maken. Waarom zou u dan geen juridisch advies inwinnen? In het begin is de opdrachtgever u wellicht welgezind. Blijft dit echter zo?

Een op het eerste zicht onschuldige tekst kan vervelend worden.

Het is niet gebruikelijk, maar als er een arbeidsuurregeling in uw overeenkomst als handelsvertegenwoordiger wordt vermeld, dan wordt dit geïnterpreteerd als volgt: u moet bij de eerste klant zijn op het eerste aangeduide uur en bij de laatste klant mag u niet buitengaan voor het laatste aangeduide uur. Zolang de verstandhouding goed is, wordt hier niet op gelet, maar is dit niet meer het geval, dan kan u een ingebrekestelling verwachten om de uurregeling te respecteren.

Bij een verandering van leidinggevende.

De vorige sales manager hechtte geen belang aan rapporten, als het cijfer er maar was. Als er contractueel een uitgebreide rapportering en zelfs planning wordt voorzien en de werkgever vraagt u dit initieel niet, dan moet u beseffen dat hij te allen tijde kan terugvallen op de tekst van uw contract. Zorg er dus voor dat deze niet de mogelijkheid creëert om uw rapporteringsverplichting eindeloos uit te breiden.

Na een evaluatie.

In het contract wordt vermeld dat de werkwijze vatbaar is voor wijzigingen. Hoewel betrokkene al jarenlang op de maandag thuiswerk doet om administratie in orde te brengen en klantenbezoeken voor te bereiden, vindt de verkoopleider het thuiswerk ineens niet meer nodig, er wordt plots verwacht dat de vertegenwoordiger 5 dagen per week op de baan gaat.

Bij een overname.

De omschrijving van de producten die dienen vertegenwoordigd te worden, verwijst niet alleen naar het enige product bij aanvang van het contract, maar er staat bij vermeld dat in de toekomst eventueel ook andere gelijkaardige producten hieraan toegevoegd konden worden. Bij de overname van de firma stelt de overnemer plots voor om maar liefst twee extra producten op de baan mee te nemen. Als dit bij dezelfde klanten kan en u kan uw commissie behoorlijk opschroeven, zal u dit wellicht nog kunnen accepteren. Maar als u enkel op vaste wedde staat en u moet nieuwe klanten gaan prospecteren, dan worden uw verplichtingen wel ineens serieus verzwaard terwijl er niks tegenover staat.

Conclusie:

Laat het checken, dat contractontwerp!

Advertentie