GELUKKIG MET EEN WINSTBONUS OF NIET?

Er bestaan al niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen.

De werkgever kan al voordelen toekennen die afhankelijk zijn van collectieve (dus niet uw individuele) resultaten binnen de onderneming. Op voorhand dienen duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen vooropgesteld te worden die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan. Opdat het bedrag van de bonus fiscaal vrijgesteld zou worden, dient het gelimiteerd te worden tot 3.255 EUR bruto per werknemer (bedrag 2017).

Nieuwe bonusregeling voorzien in het zomerakkoord van onze regering.

Er zou een gunstregime komen voor een winstpremie die zou kunnen oplopen tot 16.000 EURO bruto, omdat deze nieuwe premie tot 30 procent van de loonmassa mag bedragen.

Fiscaal aantrekkelijk?

Alleszins. Maar in welke mate?

Levert dit problemen op voor de sociale zekerheid?

Om te vermijden dat de sociale zekerheid inkomsten zou mislopen, komen er in de uiteindelijke wetteksten bepalingen die de verschuiving van loon naar bonussen verbieden. Dat is toch alvast een veiligheidsklep voor u als werknemer. Maar bij een indiensttreding zal al dadelijk een lager brutoloon onderhandeld worden en de wortel van de winstbonus voorgehouden worden.

Wordt u afhankelijk van de goodwill van de werkgever?

Als er geen bruto loonsverhogingen meer toegekend worden omdat de werkgever opteert voor de winstbonus, dan is het wachten op winst en hopen dat de werkgever op basis van correcte en objectief meetbare doelstellingen de bonus toekent. Alleen op die manier kan zo’n winstbonus motiverend werken.

Gevaren en nadelen.

Als u niet op individuele basis wordt beoordeeld, kan een bonussysteem danig frustrerend zijn. Zeker als u langere tijd bij de firma werkt en het ene jaar wel en het andere jaar niet in aanmerking komt voor een winstbonus, is het onzekerheid troef wat uw inkomen betreft.

Er wordt alvast geen feestdagenvergoeding of gewaarborgd loon berekend op de winstbonus, evenmin vakantiegeld. De winstbonus wordt niet opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggings- en uitwinningsvergoeding bij verbreking van uw arbeidsovereenkomst door de werkgever.

Conclusie:

Wat men met de ene hand geeft, wordt met de andere hand weggenomen.

 

 

 

Advertentie