WAT IS ER NOG VOOR HET LEVEN?

Overnames en fusies zijn aan de orde van de dag.

Als u vandaag bij een bedrijf start, weet u niet voor welk bedrijf u binnen afzienbare tijd zal werken. Inderdaad worden ondernemingen stelselmatig overgenomen of fusioneren ze met andere firma’s en dit brengt de nodige problemen mee. Het management ziet uiteraard liefst dat iedere werknemer onder dezelfde voorwaarden werkt, maar u wenst voort te werken volgens de overeengekomen condities.

Wat zijn de implicaties op uw arbeidsovereenkomst?

In principe dient de overnemer al uw rechten te respecteren, tenminste als het om een overname gaat in toepassing van cao n° 32 bis waar u dan ook maar best een schriftelijk bewijs van krijgt. U moet dan helemaal geen nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekenen. Als de werkgever bv. uw loonsysteem wil wijzigen, zal hij uw akkoord nodig hebben. Meestal wordt er een sectorwijziging vooropgesteld.

Wat zijn de implicaties op uw agentuurovereenkomst?

Voor de handelsagent is er geen “automatische” overgang. Hij zal moeten checken of hij wel voor de overnemer wenst te werken en als dat het geval is, ervoor moeten zorgen dat hij de nodige garanties inbouwt. Als dit niet lukt, zal de overlatende firma hoogstwaarschijnlijk genoodzaakt zijn om een einde te stellen aan de agentuurovereenkomst met inachtneming van alle wettelijke modaliteiten.

Waar moet u op letten als bediende-verkoper?

Als plots een nieuwe werkgever staat vermeld op uw loonfiches, dan moet u er niet van uit gaan dat het sowieso om een overname gaat. Het is best mogelijk dat u van de ene naar de andere onderneming binnen eenzelfde groep wordt gesluisd en dat is gevaarlijk.

Waar moet u op letten als zelfstandige handelsagent?

Eigenlijk wordt er best een driepartijenovereenkomst afgesloten tussen u, de overlater en de overnemer om al uw rechten te behouden en te garanderen voor de toekomst.

U kan ook zelf de initiatiefnemer zijn om naar een ander bedrijf over te stappen.

De tijd dat een job voor het leven was, is al lang voorbij. In het begin van de 21ste eeuw werd een jobhopper soms nog raar bekeken. Vandaag wordt flexibiliteit als het summum van arbeidsvreugde beschouwd. De waarheid ligt in het midden. Het is niet verkeerd om naar een beetje werkzekerheid te snakken, maar het is absoluut niet wenselijk om te blijven werken in omstandigheden die onaangenaam zijn geworden. Er zijn altijd verschillende mogelijkheden, maar u moet ze wel op een rijtje kunnen zetten en in een juridisch zo waterdicht mogelijk kader kunnen gieten.

 

 

 

Advertentie