DE PROEFPERIODE “WAS” AFGESCHAFT.

Waarom bestond tot eind 2013 een proefperiode?

De opzeggingstermijnen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (zonder proefperiode) waren dadelijk vrij lang, minstens 3 maanden voor de werkgever.

Werkgevers wilden in de praktijk checken welk vlees ze in de kuip hadden en vrij vlug kunnen beslissen om al dan niet verder samen te werken met de nieuwe werknemer.

Waarom werd de proefperiode afgeschaft vanaf januari 2014?

Zowat 3,5 jaar geleden werd de proefperiode afgeschaft. De werkgevers waren echter al vlug vergeten dat deze maatregel niet op zich stond, maar deel uitmaakte van moeizame onderhandelingen m.b.t. de aanpassing van de wetgeving inzake opzeggingstermijnen. De opzeggingstermijnen werden namelijk fel ingekort t.o.v. de vroegere regeling. Bv. vanaf de zevende tot en met de negende maand anciënniteit kan de werknemer opgezegd worden met slechts 6 weken en vanaf de tiende tot en met de twaalfde maand is de opzeggingstermijn 7 weken terwijl vroeger in beide gevallen al 3 maanden gold. Tegeneis van werknemerszijde was dan ook de afschaffing van de proefperiode.

Overzicht van opzeggingsmogelijkheden door de werkgever tot en met een anciënniteit van 6 maanden.

anciënniteit 1° maand 2° maand 3° maand 4° maand 5° maand 6° maand
t/m 2013 * niet 1 week 1 week 1 week 1 week 1 week
vanaf 2014 2 weken 2 weken 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken

*met proefperiode

Herinvoering van een soort proefperiode voorzien in het zomerakkoord van de regering.

De in 2014 afgeschafte proefperiode zou niet opnieuw ingevoerd worden, maar de na te leven opzegtermijn tijdens de zes eerste maanden van de aanwerving zou  vanaf 1 januari 2018 als volgt gewijzigd worden:

anciënniteit 1° maand 2° maand 3° maand 4° maand 5° maand 6° maand
vanaf ? 1 week 1 week 1 week 3 weken 4 weken 5 weken

Conclusie

Wanneer verregaande maatregelen worden onderhandeld met veel geven en nemen en er wordt na een drietal jaren al op teruggekomen, waar zijn we dan mee bezig? Het een en ander moet nog wel in een wettekst gegoten worden vooraleer het effectief van toepassing wordt.

Advertentie