VERANDERING VAN JOB DOET WERKEN.

Verander niet lichtzinnig van werk.

U gaat best na wat de voor- en nadelen zijn van uw huidige tewerkstelling enerzijds en het nieuwe aanbod anderzijds. Het is niet de bedoeling dat u binnen de kortste keren spijt krijgt van uw beslissing.

Checklist bij huidige werkgever.

Bent u nog gelukkig in uw actuele job? Wat is goed en wat kan beter?

Hoe lang werkt u al bij uw huidige werkgever? Kan u deze anciënniteit zomaar prijsgeven?

Hebt u misschien een geldig concurrentiebeding in uw contract staan zodat u eigenlijk niet dadelijk naar de concurrent kan overstappen?

Checklist bij de nieuwe werkgever.

Kan u achter de producten van de nieuwe firma staan zoals u dat jarenlang hebt gedaan voor de producten van uw actuele firma?

Wat stelt de nieuwe werkgever tegenover uw kennis van de producten, de klantenkring?

Wat is een hogere verloning waard wanneer u binnen de kortste keren wordt bedankt? De opzeggingstermijnen zijn sinds 1 januari 2014 kort, maar aan de anderen kant moet u de solvabiliteit van de nieuwe werkgever bestuderen, want wat hebt u aan een overname van anciënniteit of extra vergoeding bij vroegtijdig contracteinde wanneer de nieuwe firma er financieel niet goed voorstaat?

Is de nieuwe werkgever bereid om zich te engageren om de schadevergoeding en alle kosten te betalen die verbonden zijn aan de overtreding van het concurrentiebeding in het arbeidscontract met uw ex-werkgever? Vraagt de nieuwe werkgever al naar informatie van bij uw ex-werkgever die eigenlijk vertrouwelijk is?

Worden de voorwaarden niet alleen besproken, maar ook allemaal op papier gezet en mag u het contractontwerp laten nalezen door ons?

Kan de nieuwe werkgever lang genoeg wachten op u, rekening gehouden met de opzeggingstermijn die u nog moet naleven t.a.v. de vorige werkgever?

U moet uw actuele job nog correct opzeggen.

Als u een concreet voorstel in handen hebt van de nieuwe werkgever en u wenst hierop in te gaan, dan moet u uiteraard nog correct opzeggen bij uw actuele werkgever. Dit gebeurt in principe door inachtneming van een opzeggingstermijn die in principe nog moet gewerkt worden. Denk niet dat u in een commerciële functie dadelijk wordt vrijgesteld van prestaties!

Meestal is het niet wenselijk dat u dadelijk laat horen waar u naartoe gaat, tenzij u verwacht dat uw huidige werkgever zal proberen u te behouden onder betere condities, maar dan mag u het nieuwe contract nog niet ondertekend hebben.

U moet dus heel wat in overweging nemen, maar het is beter goed voorbereid de overstap te maken zodat de risico’s geminimaliseerd zijn en de kans op een teleurstelling zeer klein is.

Advertentie