IK WIL NAAR EEN CONCURRENT. KAN DAT?

Controleer of er een concurrentiebeding staat in uw huidige contract.

Zowel voor de bediende-vertegenwoordiger als de zelfstandige handelsagent is het mogelijk om een concurrentiebeding te voorzien in de samenwerkingsovereenkomst. Als dit voldoet aan de wettelijke geldigheidsvoorwaarden, dan zal u hiermee normaliter rekening moeten houden.

Welke zijn de geldigheidsvoorwaarden?

Art.104 Arbeidsovereenkomstenwet somt de geldigheidsvoorwaarden voor een concurrentiebeding in het contract voor een bediende-handelsvertegenwoordiger op. Opgelet: deze zijn anders dan die voor een sedentaire verkoper. In art. X.22 Wetboek Economisch Recht staan de voorwaarden waaraan een concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst moet voldoen om geldig te zijn.

Wat houdt dit meestal in?

U mag gedurende een bepaalde periode na de beëindiging van de samenwerking niet concurrentieel werkzaam zijn in dezelfde regio als degene die u bezocht op het ogenblik van contracteinde behalve wanneer uw werkgever/opdrachtgever het initiatief hiertoe nam.

Wat is de schadevergoeding?

Als bediende-vertegenwoordiger zou u 3 maanden brutoloon moeten ophoesten, alles inbegrepen dus niet alleen de vaste wedde, maar ook commissies, bonussen en premies, feestdagenvergoeding, enkel en dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie en voordelen in natura.

De handelsagent moet een bedrag betalen gelijk aan maximaal één jaar vergoeding berekend op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren of op basis van de gemiddelde vergoeding in de voorafgaande jaren indien de handelsagentuurovereenkomst minder dan vijf jaar heeft geduurd.

Kan u eronderuit?

U kan proberen te bekomen van uw huidige werkgever/opdrachtgever of hij expliciet afstand wil doen van het concurrentiebeding, maar dan weet hij dadelijk wat u van plan bent.

U kan onderhandelen met de nieuwe werkgever/opdrachtgever over een vrijwaring, m.a.w. dat hij zich schriftelijk engageert om de financiële gevolgen van uw overtreding van het concurrentiebeding te dragen. Bij B.F.H. wordt hiertoe een tekst voor u opgesteld.

U zou ook gedurende de toepassingsduur van het concurrentiebeding kunnen wegblijven uit de geografische sector waarin u klanten bezocht op het ogenblik van contracteinde met uw ex-werkgever/-opdrachtgever.

Concurrentiebeding of niet, u mag sowieso geen oneerlijke concurrentie plegen.

Oneerlijke concurrentie is altijd wettelijk verboden, maar uw ex-werkgever/opdrachtgever zal moeten aantonen dat u in de fout bent gegaan bij de handelingen die u stelt. Als hij hierin slaagt, worden door de rechtbanken hoge schadevergoedingen toegekend.

Advertentie