HET VAKANTIEGELD KOMT ERAAN

Wie heeft recht op vakantiegeld?

Enkel de bediende-vertegenwoordiger kan aanspraak maken op betaald verlof, de zelfstandige handelsagent niet.

Wanneer hebt u recht op vakantiegeld?

Als u vorig jaar een gans jaar gewerkt hebt, dan hebt u recht op een volledig vakantiegeld.

Wat houdt dit in?

Uw wedde wordt doorbetaald terwijl u vakantiedagen opneemt ( = enkel vakantiegeld) en u krijgt ook nog eens een dubbel vakantiegeld of 92 % van uw wedde.

Ook vakantiegeld op uw veranderlijk loon!

Als u op commissie, premie, bonus werkt, hebt u eveneens recht op enkel en dubbel vakantiegeld. Uiteraard moet hier een gemiddelde berekend worden van alle componenten van het variabel loon (bv. ook de feestdagenvergoeding) over de laatste 12 maanden voor de maand waarin u vakantie opneemt of de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald (want in vele firma’s is dit een vast tijdstip). Voor het enkel vakantiegeld wordt een daggemiddelde berekend, voor het dubbel vakantiegeld een maandgemiddelde.

Kan de werkgever voorhouden dat in het variabel loon het vakantiegeld inbegrepen is?

Nee. Dit wordt niet aanvaard door de rechtbanken.

En als u van werkgever veranderd bent?

De vorige werkgever moet een vakantieattest afleveren voor de vakantiedagen waarop u recht hebt op basis van uw tewerkstelling bij hem en hij moet ook het vakantiegeld bij uitdiensttreding hiervoor betalen. Bij de nieuwe werkgever zal u dan deze vakantiedagen kunnen opnemen, maar ze zijn al betaald geweest. Opgelet dus: het vakantiegeld bij uitdiensttreding is geen extraatje. Uw nieuwe werkgever zal het vakantiegeld berekenen alsof u bij hem in dienst was en daarop het reeds uitbetaalde vakantiegeld in mindering brengen. Dit heeft een weerslag op zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld dus is het mogelijk dat u tijdens de dagen dat u vakantie opneemt zogezegd zonder inkomen valt, maar dit werd wel “voorgeschoten” door uw ex-werkgever.

Kan u eventuele tekorten nog opvorderen?

U moet vaststellen dat de werkgever bv. nooit enkel vakantiegeld op commissie betaalde en u bent reeds een tiental jaren in dienst. Zolang de werkgever niet correct begint te betalen, loopt de verjaringstermijn niet of m.a.w. u kan de tekorten opvragen tot en met de datum van indiensttreding.

 

 

Advertentie