DE BEDRIJFSWAGEN: AFSPRAKEN

Waar zijn de afspraken omtrent de wagen terug te vinden?

De afspraken kunnen zeer beperkt zijn, zoals de vermelding van de terbeschikkingstelling van een bepaald type wagen in de arbeidsovereenkomst. Ook in het arbeidsreglement staan soms voorwaarden vermeld i.v.m. het gebruik van de firmawagen zoals de regeling ingeval van schade aan de wagen. Alsmaar meer wordt er door de werkgever een car policy gehanteerd die heel uitgebreid kan zijn en dikwijls negatieve clausules bevat.

Kan daarbij eender wat overeengekomen worden?

De enige begrenzing vormen dwingende wetsbepalingen of m.a.w. als er iets in een car policy staat dat niet strookt met een wet van dwingend recht, dan zal deze clausule nietig zijn. Bv. “Per schadegeval is het bedrag van de financiële bijdrage 200 EUR”, zonder het onderscheid te maken of het schadegeval al dan niet tijdens de werkuren plaatsvond en of u een zware fout kan verweten worden. Dan wordt er geen rekening gehouden met art. 18 van de arbeidsovereenkomstenwet waarin wordt voorzien dat uw aansprakelijkheid tijdens de werkuren beperkt wordt tot uw bedrog en uw zware schuld. Voor lichte schuld bent u enkel aansprakelijk als die bij u eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Verder is het aan u om negatieve clausules te laten verwijderen vooraleer u iets ondertekent.

Wat staat er in uw arbeidsovereenkomst?

Meestal staat er weinig vermeld in het arbeidscontract zelf, maar opgelet wanneer hierin wordt verwezen naar een car policy waarmee u wordt verondersteld akkoord te gaan. Tip: teken bij indiensttreding geen arbeidsovereenkomst met dergelijke clausule erin zonder dat u tegelijkertijd de tekst van de car policy hebt kunnen bestuderen!

Wat staat er in het arbeidsreglement?

Wellicht hebt u het arbeidsreglement er niet op nagelezen. Dit blijkt nochtans belangrijk te zijn.

De werkgever kan zich bv. het recht voorbehouden om te beslissen welke wagen ter beschikking wordt gesteld, voorzien dat er ook een bestaande wagen kan worden aangewend, wie ermee mag rijden (u alleen of ook uw partner, uw kinderen), waar u mag rijden (zoals enkel in België), dat u een onderhoud moet laten doen op een zaterdag of na de werkuren enz.

Wat staat er in de car policy?

De inhoud van sommige car policies gaat heel ver. Voorbeelden zijn hier: er wordt in de mogelijkheid voorzien dat een geolocalisatiesysteem in de wagen wordt geplaatst; het “buitensporig” karakter van brandstofverbruik moet vergoed te worden;  verkeersboetes zullen rechtstreeks ingehouden worden op het loon; opties die u boven uw budget hebt gekozen, dienen vereffend te worden bij contracteinde terwijl u de wagen kwijt bent.

Misschien kan u toch maar beter advies vragen bij B.F.H.?

 

 

 

 

Advertentie