DE BEDRIJFSWAGEN: WERKINSTRUMENT

In de eerste plaats is uw bedrijfswagen een werkinstrument.

U brengt ettelijke uren in de wagen door dus is het belangrijk dat u van een zeker comfort kunt genieten. Als hieraan bij uw sollicitatie extra aandacht wordt besteed, is het wenselijk dat u ineens het mondeling overeengekomen type wagen opneemt in uw arbeidscontract.

Hebt u dan nog recht op de wagen wanneer u niet werkt?

Strikt genomen niet, maar door de toekenning van het privégebruik van de wagen waardoor de wagen ook een loonelement wordt, bestaan hierop uitzonderingen wanneer uw contract wordt geschorst wegens onder andere een feestdag, ziekte. Om het gemakkelijk te formuleren: zolang er nog loon verschuldigd is, kan u in principe rekenen op het privégebruik van de wagen.

Wat als u met vakantie gaat?

Wanneer u met vakantie gaat, kan de wagen waarvan u ook het privégebruik geniet, normaliter behouden blijven. De laatste tijd dien ik vast te stellen dat meer en meer moet gecontroleerd worden in welke landen u met de wagen mag rijden en of u voldoende verzekerd bent door de verzekeringspolis die uw werkgever afsloot.

Opgelet met extra onbetaalde verlofdagen, want dan vervalt in principe uw recht op het privégebruik van de firmawagen.

Wat als u ziek valt?

Wanneer u ziek wordt, kan de wagen opgevraagd worden door uw werkgever na het verstrijken van de eerste maand ziekte omdat dan ook geen gewaarborgd loon meer verschuldigd is en dit loonelement aldus eveneens vervalt.

Wat als u tijdskrediet (loopbaanonderbreking) opneemt?

Zolang u nog deeltijds werkt, mag u de wagen meestal behouden, alleen al om praktische redenen, maar als u voltijds tijdskrediet opneemt, zal u de wagen moeten afgeven. Tip: doe dit altijd tegen ondertekening van een zorgvuldig geformuleerd en gedateerd ontvangstbewijs.

Kunnen de voorgaande rechten uitgebreid worden?

Ja. Als de werkgever bv. nooit de wagen teruggevraagd heeft, ook al was u langer ziek dan 30 dagen, dan kan u eventueel een gebruik inroepen. In de car policy kan er ook afgesproken worden dat de wagen verder gebruikt mag worden tijdens ziekte na de periode gedekt door het gewaarborgd loon, eventueel tegen vergoeding.

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie