WANNEER WORDT UW VARIABELE VERGOEDING UITBETAALD?

Bij voorkeur staat een duidelijk betalingstijdstip vermeld in uw contract.

U moet de nodige aandacht besteden aan de tekst van uw overeenkomst op het vlak van de betalingstermijn van uw variabel loon. Inderdaad kan de betaling zowel binnen zeer korte termijn na het doorgeven van de bestelling gebeuren als na facturatie aan de klant, maar ook na betaling door de klant. Dit maakt soms een groot verschil.

Want wat zegt de wet?

De wetteksten voorzien alleen een uiterlijke eisbaarheidsdatum.

In art. 98 van de Arbeidsovereenkomstenwet wordt voor bedienden voorzien dat de commissie eisbaar wordt vijftien dagen na de afgifte van de staat en documenten betreffende het voor de vorige maand verschuldigde commissieloon.

In art. X.11 WER (Wetboek Economisch Recht) wordt voor de zelfstandige handelsagent voorzien dat de commissie opeisbaar is zodra en voor zover een van de volgende omstandigheden zich voordoet :

1° de principaal heeft de overeenkomst uitgevoerd of had, krachtens de overeenkomst met de klant, zijn contractuele verplichtingen moeten nakomen;

2° de klant is zijn contractuele verplichtingen nagekomen.

De commissie is uiterlijk opeisbaar wanneer de klant zijn deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd of had moeten uitvoeren, indien de principaal zijn deel had uitgevoerd.

De commissie wordt uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarin zij opeisbaar is geworden, betaald.

Kan uw werkgever of opdrachtgever het betalingsmoment eenzijdig wijzigen?

U mag niet toelaten dat dit gebeurt. Dikwijls wordt dit wel geprobeerd door de werkgever of opdrachtgever. Inderdaad wordt soms het betalingsmoment systematisch op een latere datum verschoven: eerst gebeurde de betaling na goedkeuring van de bestelling, dan wordt gewacht tot na levering aan de klant, tenslotte wordt nog maar pas overgegaan tot betaling wanneer de klant betaald heeft. Het spreekt voor zich dat dit lang kan duren en dat u hierop geen impact hebt. Hoe langer de betalingstermijn, hoe moeilijker het voor u wordt om te controleren of u op alle bestellingen commissie ontving.

Wat gebeurt er als de klant niet betaalt?

In principe kan de commissie niet verloren gaan, tenzij in uw contract een zogenaamd “delcrederebeding” is opgenomen waarin u zich schriftelijk verantwoordelijk hebt gesteld voor de solvabiliteit van uw klanten. Op dat ogenblik kan uw recht op commissie vervallen. In de praktijk is dit enkel het geval wanneer de klant failliet gaat.

Specifiek voor de zelfstandige handelsagent kan het recht op commissie ook nog vervallen in 3 door de agentuurwetgeving voorziene gevallen die normaliter ook vermeld moeten worden in uw contract wat u uiteraard moet proberen te vermijden.

Advertentie