VRAAGT U HOE UW VARIABEL LOON WERD BEREKEND?

Uw werkgever is verplicht om uit te leggen hoe hij uw variabel loon berekend heeft

In art. 97 Arbeidsovereenkomstenwet is inderdaad voorzien dat de werkgever maandelijks aan de handelsvertegenwoordiger de staat en de documenten betreffende het voor de vorige maand verschuldigde commissieloon moet verstrekken.

Uw opdrachtgever is verplicht om uit te leggen hoe uw commissie berekend werd

Als zelfstandige handelsagent kan u ook eisen dat uw opdrachtgever een opgave van de verschuldigde commissies verstrekt en wel uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarin de commissies opeisbaar zijn geworden.

Art. X.14 WER (Wetboek Economisch Recht) stelt bovendien dat deze opgave alle van belang zijnde gegevens op grond waarvan de commissies zijn berekend, moet omvatten.

U kan eisen dat alle gegevens worden verstrekt waarover de principaal beschikt, in het bijzonder uittreksels uit de boekhouding, indien u die nodig heeft om na te gaan hoeveel commissies aan u verschuldigd zijn.

Gebeurt dit ook in de praktijk?

Nee, er zijn heel wat vertegenwoordigers die geen inzicht hebben in de berekeningswijze van hun variabel loon. Nog erger is dat ze er niet eens achter vragen zolang ze maar de indruk hebben dat het correct lijkt.

Wie niets te verbergen heeft, speelt open kaart.

Als uw werkgever/opdrachtgever u exact betaalt volgens de overeengekomen voorwaarden, dan kan hij er niks op tegen hebben om hieromtrent een detailberekening te bezorgen. Gebeurt dit niet, dan kan er maar beter een belletje gaan rinkelen.

Nu reageren of later?

U dient best zo snel mogelijk te reageren als u geen verantwoording krijgt. Recent beklaagde een vertegenwoordiger zich nog omtrent het feit dat zijn baas was gestopt met het afgeven van de overzichtsstaten m.b.t. zijn commissies, sinds een tweetal jaren al. Hij ging ervan uit dat zijn werkgever wel te goeder trouw was. Wat bleek? De werkgever had eenzijdig gesleuteld aan de schijven m.b.t. de zakencijfers waaraan de commissiepercentages werden gekoppeld. Het was slechts geleidelijk duidelijk geworden dat er iets niet klopte. Nu kon hij echter geacht worden stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de wijziging omdat hij niet “tijdig” had gereageerd.

Kan ik de berekeningen retroactief opvragen?

Hoe gaat u bewijzen dat u sinds geruime tijd geen details hebt ontvangen? De werkgever/opdrachtgever gaat voorhouden dat hij u deze bezorgd heeft. Gouden raad: dadelijk opvragen dus, die documenten!

Advertentie