wat verdien ik als verkoper?

Krijg ik een vaste vergoeding?

Zowel de bediende als de zelfstandige vertegenwoordiger kan een vaste vergoeding overeenkomen. Als u alleen deze vaste vergoeding hebt, zal deze belangrijk moeten zijn. Als er nog een variabele vergoeding bovenop komt, dan kan de vaste vergoeding lager zijn, maar dan zou u zich toch al een idee moeten kunnen vormen van wat hier ongeveer tegenover staat bv. aan de hand van het al bestaande zakencijfer.

Krijg ik een variabele vergoeding?

Voor de meeste verkopers wordt een variabele vergoeding als extra motiverend beschouwd, tenminste als ze deze effectief positief kunnen beïnvloeden. Het motiverend karakter van de variabele vergoeding moet de uitgangspositie zijn en blijven bij elke onderhandeling hieromtrent! Eigenaardig genoeg wordt dit al wel eens uit het oog verloren.

Gaat het om commissies?

De wetteksten spreken over commissies, meestal omschreven als een percentage van het door u gerealiseerde zakencijfer. Deze commissies zijn dus beschermd door het wettelijk kader dat aangeeft wanneer ze verschuldigd worden, wanneer het recht hierop kan vervallen, hoe de berekening ervan verantwoord moet worden, wanneer ze moeten uitbetaald worden.

Waarom opteert uw opdrachtgever voor premies of bonussen?

Bij een premie- of bonussysteem heeft de opdrachtgever meer mogelijkheden om zelf te beslissen over wanneer en wat wordt toegekend. U kan dan in het slechtste geval volledig afhankelijk worden van zijn goodwill.

Meestal wordt dergelijk systeem slechts voor een bepaalde duur overeengekomen, bv. voor 1 jaar, zodat de opdrachtgever het een en ander kan aanpassen eens deze termijn verstreken.

Er worden targets vooropgesteld waaromtrent dikwijls niet wordt onderhandeld . Meestal verdient u niets wanneer u het streefcijfer niet bereikt hebt, m.a.w. ook als u 95 % behaalde, zal u niks ontvangen.

Bij voorkeur gaat het voor u om objectief te beoordelen doelstellingen, want anders krijgt de opdrachtgever zeker de mogelijkheid om het systeem arbitrair toe te passen: bv. houding t.o.v. collega’s, medewerking tijdens vergaderingen, kleding, rapportering zijn vatbaar voor subjectieve interpretatie.

Er wordt een groepstarget vooropgesteld. U bent dus afhankelijk van de prestaties van uw collega’s en u kan bijzonder moeilijk nagaan of de cijfers kloppen.

Is dit alles nog motiverend? Ik dacht het niet.

Soms wordt het variabel gedeelte in een groepsverzekering gestort

Dit lijkt interessant, maar vergeet niet dat het een uitgesteld voordeel betreft en dat het resultaat hiervan grotendeels afhankelijk is van hoe lang u aangesloten blijft.

Breng maar wat facturen binnen voor dat bedrag

Opgelet: enerzijds schept dit problemen wat de uitbetaling van uw variabel loon betreft in de toekomst, anderzijds gaat het dan om het bedrag van de variabele vergoeding zelf en dus niet bv. het vakantiegeld hierop.

Advertentie