Ik ben toch vertegenwoordiger of niet soms?

Ik ben toch vertegenwoordiger of niet soms?

Gemakshalve zal ik in deze blog de bediende-handelsvertegenwoordiger en de zelfstandige handelsagent onder dezelfde noemer van “vertegenwoordiger” plaatsen. Ze hebben immers dezelfde problemen als het op de verdediging van hun statuut aankomt.

Nergens staat de benaming vertegenwoordiger vermeld.

De meeste opdrachtgevers zijn zo slim (of ze hebben goede raadgevers hiervoor) om de wetgeving proberen te omzeilen. Ze vermelden nergens dat u vertegenwoordiger bent, maar geven de samenwerking een benaming die wettelijk nietszeggend is. Het is dan aan u om aan te tonen dat u zich in de praktijk wel degelijk bezighield met het onderhandelen met klanten om de producten of diensten van de opdrachtgever aan de man te brengen en meer precies voldeed aan de wettelijke definitie van vertegenwoordiger (zie vorige blog).

In mijn contract staat de benaming vertegenwoordiger vermeld.

Zelfs als op alle documenten staat vermeld dat u vertegenwoordiger bent, dan nog zal de opdrachtgever als het erop aan komt, meestal ingeval van contracteinde, voorhouden dat u helemaal geen vertegenwoordiger was of toch niet tot op het ogenblik van de stopzetting van de samenwerking. Geloof het of niet, maar op dat ogenblik zal u de nodige bewijzen moeten aandragen dat u wel degelijk aan de wettelijke definitie van vertegenwoordiger (zie vorige blog) voldeed.

Hoe kan ik bewijzen dat ik vertegenwoordiger ben?

Het lijkt onzinnig, maar u kan zich maar best gedurende de ganse samenwerking bezighouden met het verzamelen van bewijsstukken. Inderdaad is het na een contracteinde meestal niet meer mogelijk om aan deze bewijsmiddelen te geraken omdat bv. alles in het CRM-systeem van het bedrijf waarvoor u werkzaam was, zat of u werd onverwacht ontslagen en u diende onmiddellijk alle documenten, de laptop enz. af te geven.
Omtrent wat u exact nodig hebt als bewijzen kunnen we u in het kader van de Belgische Federatie van Handelsvertegenwoordigers best concreet adviseren.

Mijn opdrachtgever wil mijn functie wijzigen.

Er wordt voorgesteld dat u geen nieuwe klanten meer moet zoeken, maar dat u zich mag beperken tot de bestaande klanten of dat u nog enkel met grote klanten moet onderhandelen. Een promotie tot sales manager ziet u wel zitten, maar dan moet u nog enkel vertegenwoordigers begeleiden en hebt u nog slechts enkele klanten. U moet zich meer en meer met de administratieve kant van de verkoop gaan bezighouden, bv. zelf offertes, prijscalculaties maken en hier kruipt enorm veel tijd in zodat u minder op de baan gaat. U mag zich beperken tot het voorstellen van producten en advies geven hieromtrent, maar zodra er over prijzen moet onderhandeld worden, neemt wel iemand anders over.
Al deze voorstellen kunnen ertoe leiden dat u het statuut van vertegenwoordiger verliest en dit zou wel eens een bewuste strategie kunnen zijn van uw opdrachtgever.

Advertentie