Wie is handelsvertegenwoordiger?

De wet zegt: handelsvertegenwoordiger is de werknemer die zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over of het sluiten van zaken (verzekeringen uitgezonderd) onder het gezag, voor rekening en in naam van een of meer opdrachtgevers.

Wie is handelsagent?

De wettelijke definitie luidt als volgt: een handelsagent wordt door de principaal (zijn opdrachtgever), zonder dat hij onder diens gezag staat (dus als zelfstandige), permanent en tegen vergoeding belast met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal.
De handelsagent deelt zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over zijn tijd.

Wat is het verschil tussen een handelsvertegenwoordiger en een handelsagent?

De handelsvertegenwoordiger is dus een werknemer terwijl de handelsagent een zelfstandige is.
Het statuut van handelsvertegenwoordiger wordt geregeld in de arbeidsovereenkomstenwet, dat van handelsagent wordt beheerst door boek X Wetboek Economisch Recht.
De handelsvertegenwoordiger moet in principe nog altijd op de baan gaan om nieuwe klanten te zoeken en bestaande klanten te bezoeken om te onderhandelen over zaken. De handelsagent heeft meer vrijheid over de wijze waarop hij in contact treedt met potentiële klanten en bestaande klanten, als hij maar over zaken bemiddelt.
In beide gevallen gaat het om het trachten te realiseren van verkopen en dat kan gaan over zowel producten als diensten.

Wie is zeker geen handelsvertegenwoordiger?

Wettelijk is bepaald dat de commissionair, de makelaar, de concessiehouder voor alleenverkoop, de tussenpersoon die zijn orders vrij kan doorgeven aan wie hij wil, en in het algemeen, de handelsagent die met zijn opdrachtgever verbonden is door een aannemingsovereenkomst, geen handelsvertegenwoordigers zijn.
Voor de andere “verkopers” blijft het dus belangrijk om de praktijk aan de voormelde wettelijke definities te toetsen.

Ben ik handelsvertegenwoordiger/handelsagent?

Mijn titel is sales engineer, accountmanager, consultant, bankagent, commercieel adviseur. U kan onder het statuut van handelsvertegenwoordiger/handelsagent vallen. Binnen het kader van de Belgische Federatie van Handelsvertegenwoordigers kunnen we dat samen bekijken en u adviseren: http://www.bfh-fbr.be.

Advertentie